Råd til innbyggerne i Hægebostad kommune

Folkehelse instituttet gir følgende råd til alle i befolkningen, se følgende link: https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/fakta/avstand-karantene-og-isolering/

 • Husk god hånd- og hostehygiene.
 • Du og dine nærmeste kan omgås normalt.
  • Hvem som er «dine nærmeste» bestemmer du selv, men det bør ikke være for mange og det bør være de samme over tid!
 • Hold økt avstand til andre enn dine nærmeste.
  • Unngå fysisk kontakt, inkludert håndhilsing og klemming.
  • Det bør minst være en meter mellom dere. (Avstanden fra ansikt til ansikt er aller viktigst. Hvis man står rygg til rygg, eller etter hverandre som i kø, er det mindre risiko for smitte. Der man sitter ved siden av hverandre bør det være en meter fra skulder til skulder.)             
 • Dersom du får symptomer på luftveisinfeksjon, må du holde deg hjemme til du er symptomfri.
 • Har du symptomer på covid-19 bør du testes.

 

For å begrense smittespredning, er det et overordnet mål å unngå å ha mange kontakter. Lek og samvær mellom barn på fritiden, for eksempel vennegrupper, bursdagsselskap, lek i nabolaget, følgegrupper o.l., bør først og fremst gjøres med de som de er i samme gruppe med i barnehage/på skole/organiserte fritidsaktiviteter. Samvær og lek med andre barn og unge utenom disse gruppene bør begrenses til noen få, og gjerne være barn fra samme lokalmiljø, se følgende link: https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/fakta/barn-og-unge/?term=&h=1

Råd til arbeidsplasser

Folkehelseinstituttet gir råd til arbeidsplasser, og de grunnleggende smitteverntiltakene er:

 • Syke personer skal holde seg hjemme
 • God hånd- og hostehygiene, og forsterket renhold
 • Kontaktreduserende tiltak

 

Det aller viktigste smitteverntiltaket er at syke personer holder seg hjemme. Dette gjelder uansett type sykdom, og selv med lette symptomer. Se link: https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/rad-og-informasjon-til-andre-sektorer-og-yrkesgrupper/rad_til_arbeidsplasser/