Justering av koronatiltak

Regjeringen la torsdag 07.5.2020 fram planen for videre håndtering av covid-19 og en tidsplan for nedbygging av de mest inngripende tiltakene. I løpet av neste uke skal alle grunnskoler og videregående skoler åpne for alle trinn, se https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/regjeringens-plan-og-justering-av-koronatiltak/id2701493/

Gradvis åpning av samfunnet

Nå som samfunnet gradvis åpnes opp igjen vil folk være mer i kontakt med hverandre enn før. Da er det ekstra viktig at alle som er syke holder seg hjemme, at alle holder avstand til hverandre – minst en meter - og at alle fortsetter å vaske hendene grundig og ofte.

Når bør man teste seg for Covid-19?

Helsedirektoratet har laget følgende anbefaling, se link https://www.helsedirektoratet.no/nyheter/nar-bor-du-testes-og-nar-bor-du-ikke-teste-deg.