Pga smitteverntiltak, og kravet til at barn og ansatte må deles i kohorter (grupper) som må være adskilt, har kommunen måtte redusere åpningstidene.

Normale åpningstider under koronaepedemien krever flere ansatte. Det har barnehagene ikke hatt budsjett til. Derfor har barnehagene hatt redusert åpningstid.

Kommunen har fått tilskudd fra fylkesmannen på kr. 250.000, og kommunestyret har bevilget ekstra driftsmidler på kr 250.000 til barnehagene. Barnehagene har derfor mulighet til organisere ansatte og barn i kohorter i hele normalåpningstiden. Foreløpig gjelder dette frem til 31.12.20.   

Vi er midt i en epidemi, og vi må derfor være forberedt på at situasjonen kan endre seg raskt. Ansatte og barn må i større grad enn tidligere holde seg hjemme ved nyoppstått luftveisinfeksjon eller andre symptomer på Covid-19. Ansatte skal da testes for Covid-19 og holde seg hjemme til testresultat og allmenntilstanden er god.  Dette kan påvirke driften, og åpningstidene i barnehagene. I verste fall kan barnehagene bli stengt på kort varsel.

Vi oppfordrer generelt foreldre til å gi beskjed til barnehagen så raskt som mulig dersom barnet skal  ha fri. Det hjelper godt ved planlegging av driften.