Kollemo skole drifter denne uken på strengt gult/rødt nivå med flere kohorter enn på normalt gult nivå. Alle andre enheter har åpent som før smitteutbruddet i kommunen.

Hold avstand for å begrense smitte – se råd på følgende link:  https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/fakta/avstand-karantene-og-isolering/?term=&h=1

Kommunens anbefalinger for sammenkomster og arrangementer er nå i tråd med gjeldene nasjonale anbefalinger og forskrifter, se link:  https://www.haegebostad.kommune.no/nye-retningslinjer-for-arrangementer-og-sammenkomster.6345175-525632.html

Dersom du ønsker å teste deg ringer du til Eiken legekontor på hverdager mellom kl 0800-1500 på telefon: 38 34 91 90 for å avtale tid.

Kriseledelsen vil ha neste møte fredag ettermiddag, og evt. ny informasjon vil bli lagt ut på kommunens hjemmeside fredag ca kl 1700.