Hold avstand for å begrense smitte – se råd på følgende link:  https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/fakta/avstand-karantene-og-isolering/?term=&h=1

Kommunens anbefalinger for sammenkomster og arrangementer er nå i tråd med gjeldene nasjonale anbefalinger og forskrifter, se link:  https://www.haegebostad.kommune.no/nye-retningslinjer-for-arrangementer-og-sammenkomster.6345175-525632.html

Dersom du ønsker å teste deg ringer du til Eiken legekontor på hverdager mellom kl 0800-1500 på telefon: 38 34 91 90 for å avtale tid.

Kriseledelsen i Lyngdal anmoder at barn over 12 år og voksne benytter munnbind på kollektivtransport frem til og med 25.11.20.

Kriseledelsen vil ha neste møte onsdag ettermiddag, og evt. ny informasjon vil bli lagt ut på kommunens hjemmeside onsdag ca kl 1700.