Det er viktig at alle overholder karantenetid og karantenereglene, se https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/fakta/avstand-karantene-og-isolering/

Hold avstand for å begrense smitte – se råd på følgende link:  https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/fakta/avstand-karantene-og-isolering/?term=&h=1

Kommunens anbefalinger for sammenkomster og arrangementer er nå i tråd med gjeldene nasjonale anbefalering og forskrifter, se link:  https://www.haegebostad.kommune.no/nye-retningslinjer-for-arrangementer-og-sammenkomster.6345175-525632.html

Kommunen minner om at det er opprettet koronatelefon som vil svare på ulike spørsmål knyttet til Covid-19 pandemien. Telefonen er bemannet hver dag fra kl 10-13 og kan nås på tlf: 979 99 535.

Dersom du ønsker å teste deg ringer du til Eiken legekontor på hverdager mellom kl 0800-1500 på telefon: 38 34 91 90 for å avtale tid.

Kriseledelsen vil ha neste møte mandag ettermiddag. Ny informasjon vil bli lagt ut da.