Det er viktig at alle overholder karantenetid og karantenereglene, se https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/fakta/avstand-karantene-og-isolering/

Kommunen minner om at det er opprettet koronatelefon som vil svare på ulike spørsmål knyttet til Covid-19 pandemien. Telefonen er bemannet hver dag fra kl 10-13 og kan nås på tlf: 979 99 535.

Dersom du ønsker å teste deg ringer du til Eiken legekontor på hverdager mellom kl 0800-1500 på telefon: 38 34 91 90 for å avtale tid.

Kriseledelsen i Lyngdal anmoder i tillegg om at barn over 12 år og voksne benytter munnbind på kollektivtransport. For Hægebostad sin del gjelder dette passasjerene på buss til Byremo og Lyngdal.

Forsamlinger/møter/arrangementer

Tidligere pålegg om arrangementer videreføres som en sterk anbefaling fra kommunelegen. Anbefalingen er at alle planlagte arrangementer innen kultur, kirkeliv og annet avlyses til og med 22.11.20.