Det er viktig at alle overholder karantenetid og karantenereglene, se https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/fakta/avstand-karantene-og-isolering/

Kommunen minner om at det er opprettet koronatelefon som vil svare på ulike spørsmål knyttet til Covid-19 pandemien. Telefonen er bemannet hver dag fra kl 10-13 og kan nås på tlf: 979 99 535.

Dersom du ønsker å teste deg ringer du til Eiken legekontor på hverdager mellom kl 0800-1500 på telefon: 38 34 91 90 for å avtale tid.

Kriseledelsen i Lyngdal anmoder i tillegg om at barn over 12 år og voksne benytter munnbind på kollektivtransport. For Hægebostad sin del gjelder dette passasjerene på buss til Byremo og Lyngdal.

 

Forsamlinger/møter/arrangementer

Tidligere pålegg om arrangementer videreføres som en sterk anbefaling fra kommunelegen. Anbefalingen er at alle planlagte arrangementer innen kultur, kirkeliv og annet avlyses til og med 22.11.20. 

 

Ny informasjon

 

Kriseledelsen har satt opp møter på ettermiddagene denne uken, og ny informasjon blir lagt ut på kommunens hjemmeside ca kl 1800.