Kollemo skole:

Kollemo skole planlegger å starte opp ordinær undervisning mandag 23.11.20. og det blir innført strengere smitteverntiltak enn tidligere.

Forsamlinger/møter/arrangementer

Tidligere pålegg om arrangementer videreføres som en sterk anbefaling fra kommunelegen. Anbefalingen er at alle planlagte arrangementer innen kultur, kirkeliv og annet avlyses til og med 22.11.20. 

Fritidsaktiviteter for barn

Det er generelle nasjonale anbefalinger om å opprettholde fritidsaktiviteter for barn i så stor grad som mulig under pandemien. Kommuneoverlegens klare anbefaling er at barn ikke skal blandes på tvers av kohorter. Barn i karantene kan ikke delta på fritidsaktiviteter. Lag og foreninger må ta egne vurderinger om det er mulig å gjennomføre planlagte aktiviteter innenfor gjeldende smittevernregler. Kommunen har stor forståelse for at gjennomføring av aktiviteter kan være krevende for lag og foreninger, og vil gi en stor takk til alle frivillige som har bidratt til aktivitetstilbud for barn så langt under pandemien.  

Fremtidige smittevernsrestriksjoner

Kommuneoverlegene i Lister skal ha møte i slutten av uken for å vurdere videre smitteverntiltak fremover. Informasjon om dette vil bli lagt ut så snart det foreligger nye opplysninger.

Ny informasjon

Kriseledelsen har satt opp møter på ettermiddagene denne uken, og ny informasjon blir lagt ut på kommunens hjemmeside ca kl 17 torsdag.