Kommunen har totalt 6 personer som er påvist smittet av covid-19, og det er ca 100 personer som er i karantene.

Det vil bli gjennomført test nr 2 for alle barna og ansatte ved Kollemo skole torsdag 19.11.20, og de det gjelder har blitt kontaktet. Det er viktig at alle gjennomfører denne testen, og overholder karantenetid og karantenereglene, se https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/fakta/avstand-karantene-og-isolering/

Det er opprettet koronatelefon som vil svare på ulike spørsmål knyttet til Covid-19 pandemien. Telefonen er bemannet hver dag fra kl 10-13 og kan nås på tlf: 979 99 535.

Dersom du ønsker å teste deg ringer du til Eiken legekontor på hverdager mellom kl 0800-1500 på telefon: 38 34 91 90 for å avtale tid.

Kriseledelsen i Lyngdal anmoder i tillegg om at barn over 12 år og voksne benytter munnbind på kollektivtransport. For Hægebostad sin del gjelder dette passasjerene på buss til Byremo og Lyngdal.

Forsamlinger/møter/arrangementer

Tidligere pålegg om arrangementer videreføres som en sterk anbefaling fra kommunelegen. Anbefalingen er at alle planlagte arrangementer innen kultur, kirkeliv og annet avlyses til og med 22.11.20. 

Fritidsaktiviteter for barn

Det er generelle nasjonale anbefalinger om å opprettholde fritidsaktiviteter for barn i så stor grad som mulig under pandemien. Kommuneoverlegens klare anbefaling er at barn ikke skal blandes på tvers av kohorter. Barn i karantene kan ikke delta på fritidsaktiviteter. Lag og foreninger må ta egne vurderinger om det er mulig å gjennomføre planlagte aktiviteter innenfor gjeldende smittevernregler. Kommunen har stor forståelse for at gjennomføring av aktiviteter kan være krevende for lag og foreninger, og vil gi en stor takk til alle frivillige som har bidratt til aktivitetstilbud for barn så langt under pandemien.  

Ny informasjon

Kriseledelsen har satt opp møter på ettermiddagene denne uken, og ny informasjon blir lagt ut på kommunens hjemmeside ca kl 1800.