Det er opprettet koronatelefon som vil svare på ulike spørsmål knytte til Covid-19 pandemien. Telefonen er bemannet hver dag fra kl 10-13 og kan nås på tlf: 979 99 535.

 

Dersom du ønsker å teste deg ringer du til Eiken legekontor på hverdager mellom kl 0800-1500 på telefon: 38 34 91 90 for å avtale tid.

 

Kollemo skole

Foreldrene på Kollemo skole har mottatt beskjed om at alle elever og ansatte ved skolen er i karantene frem til og med søndag 22.11.20. Skolen holdes stengt i denne i perioden, men det vil bli arrangert hjemmeskole fra og med tirsdag 17.11.20.

 

Byremo ungdomsskole

På grunn av den uoversiktlige situasjonen både i Lyngdal og Hægebostad vil det bli hjemmeskole for alle elevene via teams mandag 16.11.20 for elevene på Byremo ungdomsskole.

 

Hvis du er nærkontakt gjelder bl.a. følgende:

 • Du skal være i karantene i 10 døgn etter siste kontakt med den syke. Les mer om egnet sted for karantene på følgende link: https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/fakta/avstand-karantene-og-isolering/
 • Alle som har vært utsatt for smitte med covid-19 som nærkontakt bør teste seg.
 • Du kan omgås barn du bor sammen med som normalt, men hold avstand (over 1 meter) til andre voksne og unngå besøk.
 • Du skal ikke gå på skole, jobb, barnehage eller andre aktiviteter utenfor hjemmet.
 • Du skal ikke ta lengre reiser innenlands.
 • Du skal ikke ta offentlig transport.
 • Du skal unngå steder der det er vanskelig å holde avstand.
 • Du bør som hovedregel ikke oppsøke offentlige steder, slik som butikker og kaféer. Ved mangel på alternativer kan du gå ut for å gjennomføre nødvendige ærend i butikk eller apotek – men sørg for å holde tilstrekkelig avstand (minst 1 meter) til andre og unngå kø.
 • Du kan gå tur ute, men hold minst 1 meter avstand til andre.
 • Vær årvåken på egne symptomer. Dersom du får akutt luftveisinfeksjon med feber, hoste, tung pust eller mister smaks- eller luktesansen mens du er i karantene, regnes du som sannsynlig smittet av covid-19. Da skal du la deg teste så snart som mulig og isolere deg hjemme i påvente av prøvesvar. Hvis du har husstandsmedlemmer, anbefales det at den/de er i karantene til prøvesvaret foreligger.
 • Ved positiv test fortsetter du i hjemme isoleringen, og det skal gjøres full smitteoppsporing. Ved negativ test fortsetter du karantenen som planlagt, men karantenen opphører for dine husstandsmedlemmer.

 

For øvrig vises til karantene og isolasjons regler:

 https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/fakta/avstand-karantene-og-isolering/