Det er påvist 2 smittet i kommunen dvs. ingen nye tilfeller i dag per nå.

Kommunen har gjennomført testing i dag av elever, ansatte og nærkontakter i dag 15.11.20 ved helsehuset. Barna som er testet har vært svært samarbeidsvillig og vist stor forståelse i forhold til smittetestingen. Dette har gjort at arbeidet har blitt utført raskt og på en god måte.

 

Alle som er har tatt smittetest blir automatisk satt i karantene inntil prøvesvar foreligger. Det er tatt ca 120 tester som automatisk er i karantene inntil prøvesvar foreligger. Nærkontakter vil være i karantene i 10 dager.

 

Det er opprettet koronatelefon som vil svare på ulike spørsmål knytte til Covid-19 pandemien. Telefonen er bemannet hver dag fra kl 10-13 og kan nås på tlf: 979 99 535.

 

Dersom du ønsker å teste deg ringer du til Eiken legekontor på hverdager mellom kl 0800-1500 på telefon: 38 34 91 90 for å avtale tid.

 

Kommunens helsepersonell opplever at de berørte har samarbeidet på en god måte, og fulgt alle smittevernråd.

 

Skole og barnehage

  • Kollemo skole vil holde stengt på mandag 16.11.20. Foreldrene har fått egen informasjon fra skolen.
  • En av kohortene i Hægebostad barnehage vil holde stengt på mandag 16.11.20. Foreldrene har fått egen informasjon fra barnehagen.
  • Eiken skule og Eiken barnehage driftes som normalt innenfor smittevernreglene som er på et strengt gult nivå i tråd med nasjonale føringer.

 

Kollemo skole og kohorten i Hægebostad barnehage må holde stengt inntil prøvesvarene foreligger forhåpentligvis mandag evt. tirsdag.

 

Kommunehuset

Kommunehuset er kun åpent etter avtale.

Bibliotek:

Biblioteket på Kollemo og i Eiken holdes stengt mandag 16. november.

 

For øvrig vises til karantene og isolasjons regler:

 https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/fakta/avstand-karantene-og-isolering/