Testing:

Hægebostad kommune minner om at tester kan hentes på kommuneuset  og ved Eiken legekontor i deres åpningstider.

 

Behandling:

Behandling med Paxlovid bør starte så tidlig som mulig. Helsedirektoratet anbefaler derfor at

personer som har høy risiko for å utvikle alvorlig sykdom tester seg selv hver dag i inntil fire

dager hvis de får luftveissymptomer. Ved positivt resultat eller forverring av symptomer, bør

man oppsøke lege raskt, se informasjon til innbyggerne på helsenorge.no.

 

Smittevernrådet om å holde deg hjemme når du er syk, er ikke endret: Koronavirus -

Helsenorge