Følgende anbefalinger gjelder for vaksinering med oppfriskningsdose:

  • Oppfriskningsdose kan tilbys tidligst 4 måneder etter siste vaksinedose. Gjennomgått omikroninfeksjon ser ut til å gi en lavere grad av immunstimulering sammenlignet med tidligere varianter. Anbefalingen om ny oppfriskningsdose for nevnte målgrupper gjelder derfor uavhengig av om man nylig har gjennomgått infeksjon. Tidsintervall fra tilfriskning etter gjennomgått infeksjon til ny oppfriskningsdose bør være minimum 3 uker, men et lengre intervall vil som regel gi en bedre immunrespons. For mer informasjon, se Anbefaling om fjerde dose koronavaksine for flere grupper (regjeringen.no)

I Hægebostad kontakter du legekontoret dersom du ønsker vaksine mot Covid 19.

 

Eiken legekontor, tlf 38349190