Følgende anbefalinger gjelder for vaksinering med oppfriskningsdose:

  • Oppfriskningsdose kan tilbys tidligst 4 måneder etter siste vaksinedose. Gjennomgått omikroninfeksjon ser ut til å gi en lavere grad av immunstimulering sammenlignet med tidligere varianter. Anbefalingen om ny oppfriskningsdose for nevnte målgrupper gjelder derfor uavhengig av om man nylig har gjennomgått infeksjon. Tidsintervall fra tilfriskning etter gjennomgått infeksjon til ny oppfriskningsdose bør være minimum 3 uker, men et lengre intervall vil som regel gi en bedre immunrespons. For mer informasjon, se Anbefaling om fjerde dose koronavaksine for flere grupper (regjeringen.no)

I Hægebostad vil det bli gitt mulighet for vaksinering følgende dager ved Eiken legekontor. Dette er drop-in vaksinering, og timebestilling er ikke nødvendig

  • Mandag 15/8 mellom kl. 13-15
  • Onsdag 17/8 mellom kl. 13-15
  • Torsdag 25/8 mellom kl. 13-15
  • Tirsdag 30/8 mellom kl.  13-15

 

Ved spørsmål, kontakt Eiken legekontor, tlf 38349190