Kommunen har ansvar for vaksinering av følgende grupper:

 • Beboere i omsorgsboliger og sykehjem
 • Alle fra fylte 65 år
 • Gravide etter 12. svangerskapsuke (2. og 3. trimester)
 • Gravide i 1. trimester med annen tilleggsrisiko skal også få tilbud om influensavaksine
 • Prematurt fødte barn, særlig barn født før uke 32 i svangerskapet, fra 6 måneder til 5 år
 • Barn og voksne med: 
  - kronisk lungesykdom 
  - hjerte- og karsykdom (annet enn velregulert høyt blodtrykk) 
  - diabetes type 1 og 2 
  - leversvikt eller nyresvikt 
  - kronisk nevrologisk sykdom eller skade 
  - nedsatt immunforsvar som følge av sykdom eller behandling av sykdom (f.eks. organtransplanterte, kreft, HIV, reumatoid artritt og andre sykdommer) 
  - svært alvorlig fedme (KMI over 40) 
  - annen alvorlig og/eller kronisk sykdom der influensa utgjør en alvorlig helserisiko, etter individuell vurdering av lege

I tillegg tilbyr kommunen influensavaksine til:

 • Helsepersonell og andre ansatte i helse- og omsorgstjenesten som har nær kontakt med pasienter ved behandling eller pleie
 • Personer som bor sammen med (eller er tilsvarende nære) immunsupprimerte
 • Svinerøktere og andre som har regelmessig kontakt med levende griser

For mer informasjon: Influensavaksine til risikogrupper - FHI

Husk at det må gå minst 1 uke mellom influensavaksinen og koronavaksinen. Vaksinen er gratis for deg med frikort, og koster 50 kroner for de som ikke har frikort.

Dersom du ikke tilhører risikogruppen eller er under 65 år, kan du be om resept fra fastlegen og få den satt på legekontoret, eller ta direkte kontakt med et apotek.