Tilbudet gjelder for alle over 65 år og risikopasienter. Har du fastlege i annen kommune som ikke tilbyr influensavaksinering kan du ta vaksinen her. Vaksinen kan også fås på time hos legen slik som tidligere eller ved å kontakte legekontoret, dette gjelder både influensa og koronavaksinen. Ikke møt opp til vaksinering dersom du har luftveissymptomer eller er syk. 

Årets anbefaling fra FHI er at både korona og influensavaksine kan settes samtidig, men dersom du ønsker å sette de på ulike dager er det mulig. 

Influensavaksinen koster kr 200,- uavhengig om du har frikort eller ikke. Koronavaksine er gratis

INFLUENSAVAKSINE

Kommunen har ansvar for influensavaksinering av følgende grupper:

 • Beboere i omsorgsboliger og sykehjem
 • Alle fra fylte 65 år
 • Gravide etter 12. svangerskapsuke (2. og 3. trimester)
 • Gravide i 1. trimester med annen tilleggsrisiko skal også få tilbud om influensavaksine
 • Prematurt fødte barn, særlig barn født før uke 32 i svangerskapet, fra 6 måneder til 5 år
 • Barn og voksne med: 
  - kronisk lungesykdom 
  - hjerte- og karsykdom (annet enn velregulert høyt blodtrykk) 
  - diabetes type 1 og 2 
  - leversvikt eller nyresvikt 
  - kronisk nevrologisk sykdom eller skade 
  - nedsatt immunforsvar som følge av sykdom eller behandling av sykdom (f.eks. organtransplanterte, kreft, HIV, reumatoid artritt og andre sykdommer) 
  - svært alvorlig fedme (KMI over 40) 
  - annen alvorlig og/eller kronisk sykdom der influensa utgjør en alvorlig helserisiko, etter individuell vurdering av lege

I tillegg tilbyr kommunen influensavaksine til:

 • Helsepersonell og andre ansatte i helse- og omsorgstjenesten som har nær kontakt med pasienter ved behandling eller pleie
 • Personer som bor sammen med (eller er tilsvarende nære) immunsupprimerte
 • Svinerøktere og andre som har regelmessig kontakt med levende griser

Dersom du ikke tilhører risikogruppen eller er under 65 år, kan du be om resept fra fastlegen og få den satt på legekontoret, eller ta direkte kontakt med et apotek.

KORONAVAKSINE

Folkehelseinstituttet anbefaler følgende grupper til å ta ny oppfriskningsdose med koronavaksine:

 • Personer i aldersgruppen 65 år og eldre, og sykehjemsbeboere
 • Personer mellom 18-64 år som inngår i en risikogruppe
 • Ungdom i alderen 12-17 med alvorlig grunsykdom
 • Barn 6 mnd-11 år med alvorlig grunnsykdom dersom barnets lege vurderer dette som viktig. 
 • Gravide i 2. og 3. trimester. Vaksinasjon i 1. trimester kan vurderes dersom den gravide har tilleggssykdommer som gir ytterligere risiko

Det er den oppdaterte vaksinen Comirnaty Omicron XBB.1.5 som tilbys i høst.

For mer informasjon: Influensavaksine - FHI

Informasjon om koronavaksine - FHI