Se mer informasjon fra IMDi om flyktningesituasjonen her