Høringsinnspill sendes til Katrine.Raen.Vatne@haegebostad.kommune.no eller til
Hægebostad Kommune, Lauvkrokveien 4, 4595 TINGVATN

INNEN mandag 17.august.