Gjenåpningen innebærer flere lettelser, særlig blant barn og unge som nå går en mer normal hverdag i møte. Det innebærer blant annet også at flere enn i dag kan samles både hjemme, på trening og på arrangementer, og at innenlandsreiser ikke lenger frarådes, se følgende link for mer informasjon:https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/neste-trinn-i-gjenapningen-skjer-27.-mai/id2850347/?expand=factbox2850352