Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
A A A

Godkjent reguleringsplan - detaljregulering Kvåle hyttefelt

Publisert
Kommunehuset

Kommunestyret har i møte den 22.06.2023, sak 30/23, godkjent detaljregulering for Kvåle hyttefelt, planid 05900.

Vedtaket fattet med hjemmel i PBL § 12-12, kan påklages med frist tre uker fra kunngjøringsdato jfr. Forv.loven § 28. Eventuell klage må framsettes skriftlig til post@haegebostad.kommune.no eller Hægebostad kommune, Laukrokveien 4, 4595 Tingvatn.

Krav om erstatning eller innløsing må fremsettes innen tre år etter denne kunngjøringen av vedtaket, jf. plan- og bygningsloven §§ 15 -2. Eventuelle krav må sendes skriftlig til Hægebostad kommune. 

Vedtak og plandokumenter ligger i kommunens planregister: https://webhotel3.gisline.no/Webplan_4226/gl_planarkiv.aspx?planid=05900