Fugleinfluensa sirkulerer blant ville måkefugler spesielt i Finnmark og nord i landet. Den har begynt å spre seg videre sørover.

Om sykdommen

Fugleinfluensa er en smittsom virussykdom hos fugler som også kan smitte til andre dyrearter. Ulike varianter av fugleinfluensavirus fører til sykdom av forskjellig alvorlighetsgrad. Influensaen smitter lett fra fugl til fugl. Fugler som blir smittet av den mest alvorlige varianten, vil dø i løpet av kort tid.

Kan sykdommen smitte til mennesker?

Fugleinfluensa har aldri blitt påvist hos mennesker i Norge ifølge FHI. De vurderer derfor risikoen for smitte til mennesker som svært lav. Sykdommen smitter ikke til mennesker via mat eller drikkevann.

Likevel er det klokt å tenke gjennom hva som kan skje - og å ta forholdsregler. Vi mennesker kan nemlig bli alvorlig syke hvis vi smittes.

Hvis du har vært i kontakt med smittet fugl (enten død eller syk) bør du være oppmerksom hvis du får influensalignende symptomer. Ta kontakt med din fastlege og opplys at du har vært i kontakt med syk fugl.

Hva skal du gjøre hvis du finner død fugl i naturen?

Innbyggere skal unngå kontakt med døde og syke fugler. Dette skal kommunen i samarbeid med Mattilsynet ta seg av.

Dette må du gjøre om du finner døde eller syke fugler:

  • Ikke ta på syke eller døde fugler eller andre dyr hvor det er mistanke om smitte.
  • Vask hendene med såpe og vann etter kontakt med fugl, avføring fra fugl eller utstyr som har vært i kontakt med fugl.
  • Varsle Mattilsynet på e-post: innmelding.fugleinfluensa@mattilsynet.no

Personer som skal samle inn døde fugler må ha tilstrekkelig smittebeskyttelse i form av bekledning, ansiktsmaske og hansker. Fuglene må lagres på en sikker måte frem til henting og destruksjon på forbrenningsanlegg eller anlegg som er godkjent for behandling av høyrisikoavfall.

For oppdatert informasjon vises det til Mattilsynets nettsider:

For henvendelser til kommunen, kontakt vårt sentralbord på telefon: 383 49 100  (Mandag - Torsdag 10.00 -14.00)