Vi minner om at det i tidsrommet 15.april til 15.september er nasjonalt forbud mot å gjøre opp ild i eller i nærheten av skog og annen utmark.

Dersom vi mottar melding om bål, vil vi rykke ut og iverksette slukking. Ved hendelser hvor ild i terreng er kommet ut av kontroll, må det forventes at forholdet blir politianmeldt.

Hvorfor gjør vi dette?

Skogbrannindeksen er stigende og i sammenheng med utbruddet av Covid-19 ønsker brannvesenet å forebygge unødige hendelser.

Brann- og redningsvesen over hele landet er oppfordret av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) til å bistå helse med sine ressurser, og på den måten avlaste trykket på helse og bidra i den nasjonale dugnaden. Brannvesenet har tilgjengelig verneutstyr og ressurser tilgjengelig i alle kommuner. Vi rykker ut på rene helseoppdrag som f. eks hjertestans, og bistår også helse med andre oppdrag innenfor deres tjenesteområde. Dette har vi gjort lenge før Coronakrisa, og det skal vi i hvert fall bidra med nå.

Skog- og krattbranner medfører store ansamlinger av brannmannskaper og sivile i forbindelse med slokkearbeidet. Dette øker igjen smittefaren. Vi ønsker ikke å komme i en situasjon der store deler av vår styrke er smittet av Covid-19, med svekket beredskap som påfølgende konsekvens. Denne type hendelser legger også beslag på ressurser til helse, og det ønsker vi å unngå nå.

Vi rykker selvfølgelig ut på branner og ulykker, men vi ønsker færrest mulig utrykninger til hendelser som lett kunne vært unngått.

Unntatt fra forbudet er:

Bålbrenning på steder der det åpenbart ikke er fare for brannsmitte til terreng, eksempelvis områder med snø, holmer uten vegetasjon, bålpanne i egen hage etc.