Nedleggelse av forbud mot bålbrenning

Jfr. «Forskrift om brannvern» §3 ledd 4 innfører Brannvesenet Sør IKS forbud mot all bålbrenning, bråtebrenning og sviing/flatebrenning på inn- og utmark. Forbudet gjelder i kommunene Farsund, Hægebostad, Kvinesdal, Lindesnes, Lyngdal og Åseral. Forbudet gjelder fra 26.03.20 kl 15:00.

Utrykninger til hendelser forårsaket av åpen ild i terreng vil bli politianmeldt.

Unntatt fra forbudet er:

Bålbrenning på steder der det åpenbart ikke er fare for brannsmitte til terreng, eksempelvis områder med snø, holmer uten vegetasjon, bålpanne i egen hage etc.

Hvorfor gjør vi dette?

Skogbrannindeksen er stigende og i sammenheng med utbruddet av Covid-19 ønsker brannvesenet å forebygge unødige hendelser. Skog- og krattbranner medfører store ansamlinger av brannmannskaper og sivile i forbindelse med slokkearbeidet. Dette øker igjen smittefaren. Vi ønsker ikke å komme i en situasjon der store deler av vår styrke er smittet av Covid-19, med svekket beredskap som påfølgende konsekvens.

Vi rykker selvfølgelig ut på branner og ulykker, men vi ønsker færrest mulig utrykninger til hendelser som lett kunne vært unngått.