Kommunen får en del henvendelser med melding om flåter som har strandet på private eiendom.

Vi vil derfor oppfordre alle flåteeiere til å sikre sine flåter godt nå før høstregnet begynner, slik at de ikke kommer på avveie.

Eiere av flåter som allerede har fløtet i land på annen eiers grunn bes om å fjerne disse i nærmeste framtid.

 

Mvh Plan og Drift