De fleste i nevnte aldersgruppe fikk forrige dose på sensommeren/tidlig høst i 2022. Ny dose vil være særlig aktuell for dem som ikke tidligere har gjennomgått SARS-CoV-2-infeksjon, og for de som har én eller flere underliggende risikofaktorer.

  • Det bør ha gått mer enn 6 måneder, og minimum 3 måneder, siden forrige dose

Via lenken under kan du laste ned informasjonsskrivet som Folkehelseinstituttet har sendt ut om oppfriskningsdoser:

Lenke til infoskriv fra FHI

Vaksinedatoer og sted

Det er satt opp to dager til vaksinering for  75 år og eldre.

Vaksinedatoer Eiken legekontor:

  • Mandag 17 april 15:00-17:00
  • Mandag 24 april 15:00-17:00

Dersom oppsatte tider ikke passer kan dere kontakte legekontoret på tlf. 383 49190

 

Med hilsen

 

Linda Bråtveit

Enhetsleder helse

Hægebostad kommune

Tlf: 91680969