Kommunen har mottatt feilmelding fra Telenor NOC som har registrert et utfall i Hægebostad kommune i Agder, og hvor man mistenker fiberfeil.

Dette medfører at det er ingen mobildekning langs Fv42 og Fv43 i Hægebostad kommune. I tillegg er det utfall på bredbånd og fasttelefoni i Hægebostad kommune. Kommunen har fått melding om at feilen oppstod ca kl 1705.

Kommunen har fått oppdatert melding kl 0030 om at feilen nå er rettet. Feilen ble rettet ca kl 2355 og bredbånd og mobilnett fungerer nå som normalt.

Dersom du fortsatt er uten telefoni, og det oppstår en situasjon hvor du har akutt behov for å telefonere, kan man ta kontakt med Eiken Bu- og omsorgssenter. Wifi nettet på Eiken Bu- og omsorgssenter fungerer fint og moderne telefoner kan ringe via wifi nettet. Pga Covid-19 situasjonen ber vi om at dere henvender dere ved hovedinngangen og evt. desinfisere hendene før dere går inn i bygget.