Det jobbes med å implementere BTI i kommunen. Alle som jobber med barn, unge og gravide skal følge denne veilederen om de får en vond magefølelse eller en bekymring. Dette for å sikre tidlig innsats, og bedre tverrfaglig innsats. For at foreldre med barn i barnehage og skole skal forstå hva det går ut på,  har BTI Lister laget en video med enkel forklaring. Vi anbefaler alle kommunens innbyggere å se den, snakke om den, og spørre ansatte på helsestasjon, barnehage og skole om dere har noen spørsmål.

 

https://www.youtube.com/watch?v=XinOa0H9xEo