Du må søke gjennom portalen Regionalforvaltning.no, gå til det som er merket Støtteordninger, kryss av for Agder og så kan du søke på side 2, Listerfondet.


Som en del av den nasjonale hjelpepakken knyttet til covid-19, har Hægebostad kommune blitt tildelt 706 000 kroner til kommunens næringsfond. Disse midlene skal fordeles videre til bedrifter i kommunen.

 

Tilskudd fra Listerfondet kan gis til

* Utviklingstiltak i eksisterende bedrifter.

* Nyetableringer – nye tiltak.

* Tiltak som er i tråd med arbeidsmålene jfr. §4 pkt. A i vedtektene


Søknadsfristen er fortløpende og styret vil ha ekstraordinære møter ang Covid 19-søknader.


For spørsmål ta kontakt med med enhetsleder Ståle Olsen

stale.olsen@haegebostad.kommune.no eller telefon 90 20 60 28.