Hægebostad kommune har tidlegare vedtatt at alle som fyller ”runde” tal frå 20 – 60 + konfirmantane, eller dei som er i same årskull, skal være med i 17. mai komiteen.

Første møte er:

Hægebostad: Torsdag 25. mars kl. 18:00   Utendørs Kollemo skole

Eiken:          Torsdag 25. mars kl. 18:00      Utendørs Eiken Skule

 

Ein må presisera at det er viktig at alle møter.  Med denne modellen er det 10 år mellom kvar gong ein er med i komiteen.

 

Vel møtt.