Kommuneoverlegen:

Ved idrettsarrangement/kamper gjelder følgende:

Ett toalett kan holdes åpent. Én definert person i idrettslaget må ta på seg ansvaret overfor kommunen for at nødvendig renhold blir utført. Vedkommende må føre logg for vasking. Den ansvarlige må påse at der er såpe og papir under hele arrangementet, og det må også være håndsprit tilgjengelig. For arrangementer over 2 timer må det gjøres punktvask med sprit av dørhåndtak, kran, servant og sete/spyleknott halvvegs i arr. Punktvask og flatevask av gulvet må alltid gjøres når arrangementet er slutt. Søplepose må minimum knytes for, og helst kastes på anvist sted.

Arrangøren må kunne gjøre rede for hvilke personer som var tilstede, i samarbeid med ansvarlige for besøkende lag.

Dette gjelder foreløpig ut uke 40 (høstferien) Ny vurderinger vil bli gjort i henhold til en hver tid gjeldene smittesituasjon