– Vi trenger nå hjelp til å få en oversikt over aktuelle planer om etablering av industri med høye effektbehov i hele regionen i neste tiårsperiode. Aktører som ønsker å etablere seg i en region er ofte i kontakt med kommunene først, og derfor ønsker vi dem med i dette arbeidet, sier Astrid Margrethe Hilde, seniorrådgiver samfunnskontakt i Agder Energi Nett.

– Nettselskapet trenger en oversikt over all forventet effektøkning i kommunene hvor enkeltuttaket er antatt å være over 1 MW . Dette er tilsvarende en litt stor ladestasjon eller en litt større industribedrift. Dersom kommuner har større industriarealer hvor det forventes kraftintensive virksomheter, kan det også være aktuelt å utrede kapasitet til industriområdene med ulike senario for ulike skalerbare effektbehov, forteller Hilde.

– Det er slik at den som bestiller tilknytning og utredning først, er den første kunden i køen for å få eventuelt ledig kapasitet i nettet. De som melder seg på en utreding for nettkapasitet nå, vil få reservert foreløpig plass i køen for tilknytning etter utredning. Derfor ønsker vi at flest mulig melder seg på en felles og samlet nettutredning for regionen nå, sier Hilde.

Fristen for påmelding til utredningen er satt til 30. august 2020.

Astrid Hilde

- For å kunne planlegge riktig utbygging av nødvendige nettanlegg til riktig tid i Listerregionen inviteres nå kommunene til å komme med innspill, sier Astrid Margrethe Hilde.

 
Publisert 15.06.2020