Hvert år deler Hægebostad Frivilligsentralen ut en pris til Årets Frivillige! Prisen går til en av de som gjennom året og kanskje gjennom flere år har vært frivillige direkte i aktiviteter i sentralen.

 Det er en symbolsk pris, og vi skulle gjerne gitt en pris til alle de flotte frivillige! Men vi syns samtidig det er flott å kunne løfte fram og anerkjenne både litt ulike aktiviteter og ulike type personer som bidrar positivt i lokalsamfunnet med sin frivillige innsats!

Det er styret som avgjør hvem som skal få prisen hvert år. Daglig leder kommer med forslag til ulike kandidater.

 Prisen deles vanligvis ut på førjulssamlingen for alle de frivillige i slutten av november. Pga Corona-situasjonen har vi dessverre ikke hatt en sånn samling i år.

 SÅ - for å få delt ut årets pris lurte vi Arne litt og inviterte til et planleggingsmøte for våre frivillige datahjelpere!

 Her er ordene vi delte med Arne i dag:

 Styret har bestemt at prisen i år går til deg, Arne Orthe – for din innsats og vilje til å gi av tiden din og evnene dine!

 Du er 17 år og har siden august 2018 vært med som frivillig hjelper på Data-drop-in tilbudet som vi har hatt på biblioteket i Eiken, ca en gang i mnd. Sammen med Thomas Kroischke. Et tilbud for de som ønsker hjelp til enkel hverdagsbruk av PC, nettbrett, smarttelefon og bruk av internett.

 Det å beherske ulike digitale tjenester er blitt en nødvendighet i dagens samfunn, og kan ofte være en utfordring for både den ene og den andre. Da er det flott å ha muligheten til å kunne spørre om hjelp!

I tillegg til å være frivillig i sentralen er du aktiv på flere områder ellers også! Du er stadig å se bak en miksepult eller en PC på mange av arrangementene og fritidstilbudene for både ungdom og voksne, ofte på Eiken bedehus og på Betesda.

Det legges merke til! Og det er utrolig flott og viktig med ungdom som er villig til å bruke det de er gode på til glede for andre!

Styret ønsker dette året å vektlegge litt ekstra hvor flott de syns det er med ungdommer som bidrar med frivillig engasjement. Og Arne, du er virkelig en flott representant for det!

Det at du i tillegg er villig til å bidra som frivillig for å hjelpe den litt eldre delen av befolkningen er utrolig flott! Vi tror på og verdsetter gode møter mellom mennesker – og generasjonsmøter er ekstra viktige og verdifulle!

Vi håper du kan kjenne at det du gjør har en betydning, Arne – og at dette kanskje kan være en ekstra oppmuntring til å fortsette med det du gjør!

Vi håper prisen også kan være en anerkjennelse til ALLE ungdommer i kommunen som bidrar frivillig på ulike måter – og kanskje også en inspirasjon til å melde seg som frivillig enten til lag/foreninger eller til noe i regi av Frivilligsentralen!

 

Gratulerer, Arne - og TAKK for innsatsen!

 

Hægebostad kommune, Hægebostad og Eiken bibliotek, Seniornett Norge, @Hægebostad Frivilligsentral

 

Mvh Katrine, Frivilligsentralen