Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
A A A

Angående gebyr for feieng

Fra Brannvesen Sør

Publisert , Oppdatert 02. oktober 2023
Pipe av murstein

Tidligere skulle tilsyn og feiing av fyringsanlegg utføres etter behov, men minimum én gang hvert fjerde år. I 2016 kom det en ny forskrift der kravet om feiing hvert fjerde år ble fjernet. Nå skal feiing og tilsyn utføres etter behov. Fritidsboliger ble også underlagt feiing og tilsyn fra og med 2016. 

Brannvesenet Sør har svært mange fritidsboliger i ansvarsområdet, og har ikke mulighet for å ta inn alle i ett og samme år. Vi har derfor valgt å innfase 1.000 nye fritidsboliger i feieregisteret årlig, og vi sender ikke ut feie- og tilsynsgebyr før det året en hytteeier får tilbud om feiing/tilsyn. Under tilsynet blir det registrert en rekke parametere på ildsted, røykkanal og fyringsmønster. Parameterne danner grunnlag i en risikovurdering som igjen bestemmer hyppighet for tilsyn eller feiing. Frekvens for tilsyn og feiing er således bestemt ut i fra en vurdering av hvert enkelt fyringsanlegg.

Avgiften blir krevd inn årlig uavhengig om det blir gjennomført feiing eller ikke. Kostnadene for drift av boligseksjonen fordeles likt utover antall røykkanaler vi har innlemmet i feieregisteret. Dersom det kun skal kreves inn avgift det året tilsyn eller feiing finner sted, ville avgiften vært adskillig høyere.