Torsdag 16. mai fattet valgnemda følgende innstilling til kommunestyremøte torsdag 20. juni:

Valg 2024 - 2028 - Meddommere til Lister tingrett

Valgnemndas innstilling til kommunestyret:

Hægebostad kommune foreslår følgende 6 meddommere til Lister Tingrett for perioden 2024 – 2028:

Kvinner:

 1. Marit Eiken
 2. Linda Skeie
 3. Lisa Mari Nøkland

Menn:

 1. Dag Atle Klungland
 2. Bjørn Tore Hellestøl
 3. Kjell Arne Kvåle

Valg 2024 - 2028 - Meddommere - Lagretten

Valgnemndas innstilling til kommunestyret:

Hægebostad kommune foreslå følgende som meddommer til lagmannsretten:

Kvinner:

 1. Kristen Svensson
 2. Marianne Rossevatn

Menn

 1. Roy Nøkland
 2. Lars Terje Grostøl

 

Valg 2024 – 2028 - Skjønnsmedlemmer til Agder Tingrett og jordskifte

Valgnemndas innstilling til kommunestyret:

Hægebostad kommune foreslår følgende skjønnsmedlemmer til Agder Tingrett og Jordskifteretten:

 1. Randi Bryggeså Elle
 2. Harald Hobbesland
 3. Anja Merete Stokkeland

 

Valg 2024 – 2028 - Meddommere til jordskifteretten 2024 - 28

Valgnemndas innstilling til kommunestyret:

Hægebostad kommune velger følgende til Jordskifteretten:

 1. Dag Atle Klungland
 2. Janet Gysland

 

I henhold til domstolloven § 68. skal innstillingen legges ut til alminnelig ettersyn i minst to uker. Det oppfordres til at enhver som har noe å innvende mot innstilling om å melde det til kommunen innen 19. juni. Innvendingen sendes til kommunen på følgende email adresse: post@haegebostad.kommune.no, eller per brev til: Hægebostad kommune, Laukrokveien 4, 4595 Tingvatn.