Årets influensavaksine er ventet inn i slutten av oktober og vil bli tilbudt ved Eiken legekontor fra uke 45 og vil bli tilbudt følgende risikogrupper:

 • Gravide etter 12. svangerskapsuke (2. og 3. trimester). Gravide i 1. trimester med annen tilleggsrisiko
 • Beboere i omsorgsboliger og sykehjem
 • Alle fra fylte 65 år

Barn og voksne med:

 • diabetes type 1 og 2
 • kronisk luftveissykdom, hjerte- og karsykdom, leversvikt eller nyresvikt
 • kronisk nevrologisk sykdom eller skade
 • nedsatt immunforsvar
 • svært alvorlig fedme (KMI over 40)
 • annen alvorlig og/eller kronisk sykdom der influensa utgjør en alvorlig helserisiko, etter individuell vurdering av lege

Andre:

 • Helsepersonell som har pasientkontakt
 • Husstandskontakter til immunsupprimerte pasienter
 • Svinerøktere og andre som har regelmessig kontakt med levende griser.

 

Pris: Det er en egenandel på 50 kr pr vaksine. Har du frikort er vaksinen gratis for personer i risikogruppen.

 

Beboere i sykehjem og omsorgsboliger vil få tilbud om en annen type influensavaksine (Fluad) som er ventet inn i desember

 

 

Hilsen Eiken legekontor