Hægebostad kommune ønsker kontakt med helsepersonell og studenter som ikke er i arbeid, og som vil melde seg til tjeneste. 

På den måten kan kommunen få en oversikt over hvem vi kan kontakte i det tilfelle at det skulle bli behov for ekstramannskap.

Har du helsefaglig bakgrunn og/eller erfaring og er villig til å bidra, vennligst ta kontakt  ved ø svare her: Lenke til annonse