Representanter fra 17.mai-komitèene, kirka og korpset har hatt møte med kommuneoverlege for å diskutere ulike muligheter for alternativ 17.mai-feiring. Det vil komme mer informasjon om program for dagen så fort dette er klart.

 

Gjennomføring av alternativ 17.mai feiring avhenger av vedvarende lav smitterisiko i kommunen. Det er derfor veldig viktig at kommunens innbyggere følger smittevernrådene også i tiden framover. Dette for å fortsatt holde smittepresset nede.