• Siste nyheter
  • Høyringar
  • Ledige stillingar

Varsel om oppstart av…

11.07.2014 Treff:151 Høyringar

 I henhold til plan- og bygningslovens § 12-8 kunngjøres igangsetting av arbeid med detaljregulering for «Kollemo Sør» i Hægebostad kommune. Pla...

Les mer...

Høring - revidert forvaltningsplan…

04.07.2014 Treff:192 Høyringar

Høring - revidert forvaltningsplan for SVR

Utkastet til forvaltningsplan for verneområda i Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiane og Frafjordheiane er nå sendt ut på høring. Høringsfristen er sett til...

Les mer...

Varsel om oppstart av detaljregulering og oppstart av arbeid med utbyggingsavtale – Kollemo Sør

 I henhold til plan- og bygningslovens § 12-8 kunngjøres igangsetting av arbeid med detaljregulering for «Kollemo Sør» i Hægebostad kommune.

Planområdet
Forslag til planavgrensning er vist på kartutsnitt og omfatter del av eiendommen 28/2 på Kollemo i Hægebostad kommune. Planområdet grenser mot Fv. 751 (Kollemoveien) i øst, mot Kollemo-monen i nord. Grenser mot Lislåna i vest og gbnr. 24/1 og 12 i sør. Totalarealet som nå skal reguleres utgjør totalt ca. 41 daa.

Planstatus.
I gjeldene kommuneplan er området avsatt til «planlagt byggjeområde» iht. §2.1.

Planarbeidet
Formålet med planarbeidet er utvikling av ulike type boliger på del av 28/2. Detaljert planinnhold vil være en del av reguleringsarbeidet. Planen vil også ta med nødvendig lekeområder og tilhørende trafikale løsninger. Tomtegrenser, byggegrenser skal vises i plankartet og i bestemmelser. I nordre del vil atkomst være via Kollemo-monen, men i sør vil det bli ny avkjørsel ut på Fv.751 . Det er registrert kulturminner mot Fv.751 i området. Dette arealet vil fortsatt bli avsatt som kulturminne.

Fra godkjent reguleringsplan for «Kollemo-monen», datert 26.04.1988, videreføres avstand til Lislåna, veibredder og avstand til høyspentledning. Ny detaljplan for «Kollemo Sør» vil være en forlengelse, for å få en helhet i området. Planområdet tilkobles kommunalt vann og avløp.

Prosess
Planarbeidet utløser ikke krav om konsekvensutredning. Relevante konsekvenser for naturmiljø, friluftsliv, nærmiljø m.m. vil bli redegjort for i planbeskrivelsen.

ev. pr post: Haddeland, 4596 EIKEN innen 8. august 2014 .

Kopi sendes Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. eller pr. post: Hægebostad kommune,  4596 Eiken.

Utbyggingsavtale
Planarbeidet medfører krav om utbyggingsavtale mellom utbygger eller grunneier og Hægebostad kommunen i forbindelse med vei, vann og avløp. Det kunngjøres derfor oppstart av arbeid med utbyggingsavtale iht. plan- og bygningslovens §17-4. .

 

Kart over planområdet datert 09.07.2014

Høring - revidert forvaltningsplan for SVR

reinsdyrUtkastet til forvaltningsplan for verneområda i Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiane og Frafjordheiane er nå sendt ut på høring. Høringsfristen er sett til 1. november 2014

Framlegg til reguleringsplan: FV42 Nerstølkrysset - Stulien. Høyring

Framlegg til reguleringsplan utarbeidd av Statens vegvesen Region Sør i samarbeid med Hægebostad kommune.

Renholdsvikar - Plan og drift

Utskrift

Informasjon - Bostøtte

omsorgsboligHar du lav inntekt og høye boutgifter?

Da kan du ha rett til bostøtte.

Fristen for å søke er den 14. i hver måned.

Ta kontakt med Servicekontoret, tlf. 38 34 91 00, så hjelper vi deg med utfylling av søknaden.

OBS! Bostøttekontoret som tidligere var lokalisert ved helse- og sosialkontoret i Eiken er nå flyttet til kommunehuset.

Trykk her for mer info

Forrige måned Juli 2014 Neste måned
M T O T F L S
week 27 1 2 3 4 5 6
week 28 7 8 9 10 11 12 13
week 29 14 15 16 17 18 19 20
week 30 21 22 23 24 25 26 27
week 31 28 29 30 31

20.08.14 - Kl. 08:00-: Formannskapet
04.09.14 - Kl. 08:00-: Formannskapet
11.09.14 - Kl. 19:00-: Kommunestyret
18.09.14 - Kl. 08:00-: Formannskapet
02.10.14 - Kl. 08:00-: Formannskapet
16.10.14 - Kl. 08:00-: Formannskapet
30.10.14 - Kl. 08:00-: Formannskapet
30.10.14 - Kl. 19:00-: Kommunestyret
13.11.14 - Kl. 08:00-: Formannskapet
20.11.14 - Kl. 08:00-: Formannskapet
25.11.14 - Kl. 08:00-: Formannskapet

Offentlege heimesider

Brønnøysundregisterne

Forbrukerrådet Lovdata NAV
banner royketlf_gro_289539a    barnevernet logo  helsebiblioteket
weblogo  ammehjelpen  verge2  

Ledige stillingar