Søk - Innhold
Skjema og dokumenter
Søk - Nettlenker
søk - Kalender
Søk - Tjenester
 1. Siste nyheter
 2. Høyringar
 3. Ledige stillinger

Invitasjon til folkemøte m/mulighetsstud…

25-08-2016

FOLKEMØTE VEDR. KOMMUNEDELPLAN FOR TINGVATN – SNARTEMO   Tysdag 30. august klokka 19:00 i kommunestyresalen.   Vedlegg: Mulighetsstudie

Les mer

Pårørendeskolen

23-08-2016

Kurset er et interkommunalt samarbeid mellom kommunene Audnedal, Hægebostad, Marnardal og Åseral og er et tilbud til deg som har et familiemedlem eller en nær venn med demenssykdom. Kurset er gratis...

Les mer

Intern utlysning: Leder ved dagsenteret

23-08-2016

Det er ledig ei fast 40% stilling som leder ved dagsenteret ved Eiken bu- og omsorgssenter. Stillinga er ledig f.o.m. 01.10.16 Stillinga er organisatorisk underlagt avd. for hjemmebaserte tjenester Krav om helsefaglig utdannelse Tilsetting...

Les mer

Utviding av fristen for leige av kommune…

19-08-2016

Ein minner om at fristane for sesongleige av kommens lokaler er: Hausthalvåret, 1. august Vårhalvåret, 10. desember. Utleige følger skuleåret!  

Les mer

Merking av fisk i Lygna

16-08-2016

For å finne ut om laksen vandrar opp i den delen av Lygna-vassdraget som ikkje er kalka, har Fylkesmannen i Aust - og Vest- Agder starta opp med merking av...

Les mer

Rullering av handlingsplan for idrett, f…

05-08-2016

Handlingsprogram for aktuelle tiltak innan nærmiljøanlegg, aktiviteter samt spelemiddeltiltak skal rullerast.   Ein ber difor idrettslag, skyttarlag, velforeningar mv om å komme med sine innspel til tiltak innan 15. september

Les mer

Godkjenning av detaljreguleringsplan for…

04-07-2016

  Melding om vedtak: Kommunestyret vedtok i møte den 28.06.2016 (sak 64/16) jamfør plan- og bygningslovas § 12 – 12 detaljreguleringsplan for Eiken feriesenter med tilhøyrande planomtale, reguleringsføresegner og plankart.      

Les mer

På Kongelig hagefest!

29-06-2016

I samband med at kongeparet i år feirer 25 år som konge og dronning arrangeres det i kveld hagefest på Myren gård for 300 iviterte gjester.   Desse 7 deltek i kveld...

Les mer

Endelig vedtak vedr. kommunereformen

28-06-2016

I forbindelse med behandling av endelig sak vedr. kommunereformen, fattet kommunestyret følgende vedtak: Hægebostad kommune ønsker å fortsette som egen kommune etter 01.01.2020.

Les mer

Innbyggerundersøkelse i Hægebostad kommu…

27-06-2016

Her er resultatet av innbyggerundersøkelsen som blei gjennomført i Hægebostad kommune, 20.06. - 26.06.16 vedr. kommunereformen!   Rapport innbyggerundersøkelse (pdf) Reultattabeller (xlsx)  

Les mer

Hægebostad sin økonomi 2017 til 2020

23-06-2016

Hægebostad kommune har ein svært pressa økonomi med små reservar på fond. Me bør driva med eit netto driftsresultat på 1,75 % for å ha ein berekraftig økonomi, dvs. nærare...

Les mer

Svar på spørsmål ang. innbyggarhøyring

22-06-2016

Innbyggjarhøyringa er i gang, og det har kome opp følgjande spørsmål undervegs:   Har firmaet registrar som fangar opp personar som berre har mobilnummer registrert på firma, og ikkje på seg personleg?   Nei...

Les mer

Til foresatte i barnehagene i kommunen

20-06-2016

Det ble i kommunestyret 16.06.16 vedtatt at barnehagene i Hægebostad kommune skal følge maksimalpris for opphold i barnehage som blir fastsatt av Stortinget hvert år (jfr. vedtektene for barnehagene i...

Les mer

UTLEGGING TIL OFFENTLIG ETTERSYN. DIV. …

10-06-2016

    Forslag til domsmenn  i Lagmannsretten, Lister tingrett, skjønnsmedlemmer til Lister tingrett og meddommere til Marnar jordskifterett.     

Les mer

Rullering av handlingsplan for idrett, f…

30-05-2016

Handlingsprogram for aktuelle tiltak innan nærmiljøanlegg, aktiviteter samt spelemiddeltiltak skal rullerast.   Ein ber difor idrettslag, skyttarlag, velforeningar mv om å komme med sine innspel til tiltak innan 15. september

Les mer

Skulerute for skoleåret 2016 - 2017

24-05-2016

Vedtatt skolerute for skoleåret 2016 - 2017:  

Les mer

OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR KVÅLE

19-05-2016

MELDING OM VEDTAK Hægebostad kommune vedtok i møte den 12.05.2016 (sak 27/16) områdereguleringsplan for Kvåle. Områdereguleringsplanen legg til rette for utbyggingsområde for fritidsbustader, område for campingplass, atkomstvegar og øvrige tekniske anlegg...

Les mer

I 2017 erstattes FM med DAB+

12-05-2016

Så godt som alle kjenner til overgangen frå FM til digitalradio. Konkret kunnskap er meir varierande. Nå må alle som vil høyre NRK og riksdekkande radio elles, ta inn over...

Les mer

Bygdeutstillinga i Åseral 2016

09-05-2016

  Har DU noe du ønsker å stille ut på årets bygdeutstilling finner du informasjon her! Bygdeutstillinga ønsker å komme i kontakt med lokale kunstnere som kan tenke seg å stille ut litt...

Les mer

FRIVILLIGE PÅ DAGSENTERET - UTGJØR DE…

06-05-2016

Trives du sammen med eldre mennesker? Ønsker du å gi litt av din tid og få mye glede tilbake? Frivillig arbeid bidrar til livsglede for alle parter! Hægebostad kommune har...

Les mer

Bioenergiprogrammet - biovarme/-gass og …

02-05-2016

Har du planer om å bygge varmeanlegg eller produserer flis til bioenergi? Vi gir tilskudd til investeringer, utredninger og kompetansetiltak.     Vi ønsker å stimulere jord- og skogbrukere til å produsere, bruke...

Les mer
 • Intern utlysning: Leder ved dagsenteret

  Det er ledig ei fast 40% stilling som leder ved dagsenteret ved Eiken bu- og omsorgssenter.

  Stillinga er ledig f.o.m. 01.10.16

  • Stillinga er organisatorisk underlagt avd. for hjemmebaserte tjenester
  • Krav om helsefaglig utdannelse
  • Tilsetting skjer på de vilkår som fremgår av lokale og sentrale avtaler
  • Personlige egenskaper blir vektlagt
  • Lønn etter avtale

  Ytterligere opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til avd.leder Audhild Flottorp,

  tlf. 91 53 77 01

   Søk elektronisk her

  Søknadsfrist: 15.09.16

Last month August 2016 Next month
M T W T F S S
week 31 1 2 3 4 5 6 7
week 32 8 9 10 11 12 13 14
week 33 15 16 17 18 19 20 21
week 34 22 23 24 25 26 27 28
week 35 29 30 31

No events

Div. snarveier