Søk - Innhold
Skjema og dokumenter
Søk - Nettlenker
søk - Kalender
Søk - Tjenester
  1. Siste nyheter
  2. Høyringar
  3. Ledige stillinger

Årsmøte i Hægebostad Frivilligsentral 20…

22-03-2018

Å R S M Ø T E    2 0 1 8 Årsmøte for Hægebostad Frivilligsentral holdes i kommunestyresalen ONSDAG 11.april 08-09.30.  

Les mer

Oppheving av ekstraordinær båndtvang

20-03-2018

Hægebostad kommune opphever nå den ekstraordinære båndtvangen for hund som ble innført 19.02.18. Les vedtaket her

Les mer

Ledig stilling: 100% engasjement som pla…

14-03-2018

Stillinga er knytt til ei felles satsing i indre Agder for å styrke kapasitet og kompetanse på planarbeid. Dette er eit samarbeid mellom Hægebostad, Audnedal og Åseral kommunar og Vest-Agder fylkeskommune. Les...

Les mer

Ny byggesaksbehandler

14-03-2018

Hægebostad kommune har nå engasjert byggesaksbehandler. Byggesaksbehandler vil være tilgjengelig på kommunehuset f.o.m. 19. mars

Les mer

Barnevernet trenger støttekontakter

08-03-2018

Støttekontakt er en tjeneste som tilbys i alle kommuner for å gi barn, ungdom, voksne elle eldre som trenger støtte, hjelp til deltakelse i kultur- og fritidsaktiviteter. Noen barn trenger en...

Les mer

Fagarbeider Plan og drift / nestleder fo…

08-03-2018

Om virksomheten Avdelingen består av fagarbeidere innenfor forskjellige fagområder og har ansvar for drift og vedlikehold av kommunens bygningsmasse, veier, VA-anlegg, kalking av Lygnavassdraget m.m. Arbeidsoppgaver - Hovedoppgaver vil være drift...

Les mer

Byggesaksbehandler i kommunen har slutte…

01-03-2018

Kommunen arbeider for å få ansatt ny saksbehandler. Dette vil dessverre medføre ulemper for innbyggerne, med at ting vil ta lengre tid før saker kan behandles.

Les mer

Info vedr. lensmannskontoret

01-03-2018

  1. mars trer endringen i Agder politidistrikt i kraft, og Hægebostad vil framover bli betjent av lensmannskontoret på Byremo. Tidligere lensmann Svein Kåre Tjomsland får nytt arbeidssted ved Farsund lensmannskontor...

Les mer

Ordførerens hjørne, mars 2018

01-03-2018

Ordførerens hjørne mars 2018 Starten på 2018 byr på en ordentlig vinter med store snømengder og stabile, kalde perioder. Gleden er stor hos mange, og jeg håper at mange har anledning til...

Les mer

UKM 2018 arrangeres i samarbeid med Ly…

27-02-2018

Audnedal, Åseral og Hægebostad kommune har i samråd kommet frem til at vi arrangerer UKM 2018 i samarbeid med Lyngdal Våre deltakere deltar derfor på UKM Lyngdal, lørdag 10. mars kl...

Les mer

Siste nr. av Lygnanytt.

27-02-2018

Pga. innsparinger i kommunen må vi dessverre ta en pause med Lygnanytt! Mars-utgaven blir derfor siste nummeret i denne omgang. Vi beklager på det sterkeste!

Les mer

Forskrift om ekstraordinær båndtvang

19-02-2018

  § 1.Grunnet ekstraordinære forhold for viltet med store mengder snø, innføres ekstraordinær båndtvang fra og med 19. februar 2018 i hele Hægebostad kommune. Pålegget gjelder til annet vedtak er fattet eller...

Les mer

Vær forberedt på nye strømbrudd

14-02-2018

Det er meldt mye tung snø, også i kystnære strøk, på Agder torsdag. Agder Energi Nett er fortsatt i beredskap, og anbefaler kundene å være forberedt på at det kan...

Les mer

Nytt nr til barnevernets vakttelefon

14-02-2018

Barneverntjenesten har fra denne uken av nytt nummer til vakttelefonen. Telefonen settes over til Kristiansand, som tar kontakt med det lokale barnevernkontor ved behov.  Nytt nr: 38 07 54 00 Vakttelefonen er...

Les mer

Opptak eller endring i barnehagene

12-02-2018

Nå er det tid for å søke barnehageplass eller endring av oppholdsdager/-tid i Hægebostad. Les godt igjennom informasjonen som ligger vedlagt før dere fyller ut søknadsskjemaet. Søknadsfristen er 1. mars!  

Les mer

Årsmøte i Hægebostad Frivilligsentral 20…

12-02-2018

Årsmøtet for Hægebostad Frivilligsentral holdes onsdag, 11. april kl 08:00 i kommunestyresalen. Innspill til saksliste meldes innen mandag 12. mars til daglig leder, Katrine R. Vatne. mob. 900 24 094 epost:

Les mer

Fare for tele- og strømbrudd

09-02-2018

  Kommunen har fått melding om at nedbør kan medføre tele- og strømbrudd. Dette kan også medføre fare langs veier, da trær kan falle ned. Vi ber alle viser stor aktsomhet...

Les mer

Offentleg ettersyn - Detaljreguleringspl…

05-02-2018

Hægebostad kommune vedtok i møte den 11.01.2018 jamfør plan- og bygningslovens § 12-11 å legge ut detaljreguleringsplan for Skjækan til offentlig ettersyn. Formålet med reguleringsplanarbeidet er å legge til rette for...

Les mer

Informasjon om rådgivningstjenester fra …

31-01-2018

Museer uten fylkeskommunalt driftstilskudd, lag og foreninger og andre ikke-kommersielle aktører som har et kultur- eller naturhistorisk prosjekt, kan søke om rådgivningstjenester fra Vest-Agder-museet.

Les mer

Søknadsfrist - barnehagane

29-01-2018

Søknadsfrist for opptak i barnehagane i Hægebostad kommune er 1. mars. Det vil bli laga nye søknadsskjema ut i frå dei nye opphaldstidene som blei vedteke i kommunestyret 25.01.17. Dette...

Les mer

Informasjon vedr. snøscooterløyper

25-01-2018

Føresegner Planomtale og KU snøscooterløyper Protokoll kommunestyret, 07.12.17 Verdal Revidert Hobbeslandsløype   Verdal snøscooterløype Hobbesland/Skytel snøscooterløype  

Les mer
Last month March 2018 Next month
M T W T F S S
week 9 1 2 3 4
week 10 5 6 7 8 9 10 11
week 11 12 13 14 15 16 17 18
week 12 19 20 21 22 23 24 25
week 13 26 27 28 29 30 31

No events

Div. snarveier