Søk - Tjenester
Skjema og dokumenter
Søk - Innhold
Søk - Kategorier
søk - Kalender
Søk - Nettlenker
 1. Siste nyheter
 2. Høyringar
 • 1
 • 2
 • 3

"Rydd et kulturminne 2015/16" …

30-04-2015

"Rydd et kulturminne 2015/16" - Friluftlivets år

Barn og ungdom over hele landet inviteres til innsats for bevaring av kulturminner. Norsk Kulturarv lanserer nå sin åttende aksjon "Rydd et kulturminne" i samarbeid med friluftslivets år 2015. Aksjonen retter...

Les mer

Ledige stillinger ved Kompetansesenter S…

27-04-2015

Ledige stillinger ved Kompetansesenter Sør

             Kompetansesenter Sør ble etablert som et interkommunalt samarbeid 01.01.2013. Senteret betjener kommunene Lindesnes, Audnedal, Marnardal, Åseral og Hægebostad med Pedagogisk Psykologisk tjeneste og kompetanse- og systemutvikling for barnehage og skole. Senterets...

Les mer

80% fast stilling som felles kommuneover…

27-04-2015

80% fast stilling som felles kommuneoverlege i Marnardal, Hægebostad, Audnedal og Åseral kommune

                       Me søkjer ein kommuneoverlege som kan samarbeide og få folk med seg, kan organisere og gjennomføre, tenke nytt og vere tydeleg. Stillinga er organisert etter vertskommunemodellen, vertskommune er ikkje endeleg...

Les mer

Feriestengt på biblioteket

22-04-2015

Feriestengt på biblioteket

Siste åpningsdag på folkebiblioteket før ferien blir: Onsdag 24. juni på Kollemo. Torsdag 25. juni i Eiken. Åpner igjen måndag 3. august.

Les mer

Regler for skoleskyss Hægebostad kommune…

21-04-2015

Regler for skoleskyss Hægebostad kommune 2015

  Fylkets regler som også kommunen har innført: Alle elever som har mer enn som har mer enn 4 kilometer daglig reiselengde (for 1. klasse 2 km daglig reiselengde) mellom bopel og...

Les mer

Bredbåndsutbygging i Hægebostad - Høring

14-04-2015

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet har lyst ut en tilskuddsordning for utbygging av bredbånd i distriktene.Hægebostad kommune vil søke om tilskudd til utbygging av bredbåndsdekning i kommunen via denne ordningen. Et av kravene for en...

Les mer

Skoleruta

07-04-2015

Skoleruta

          Skoleruta for skoleåret 2015 - 2016 finn du her

Les mer

Ledige stillinger i Helsenettverk Lister

30-03-2015

Prosjektmedarbeidere "Trygghetspakken i hjemmet" (ID 910 og 911) ListerregionenKommunene Farsund, Flekkefjord, Hægebostad, Lyngdal, Kvinesdal og Sirdal, som til sammen har ca 35 500 innbyggere, samarbeider på flere områder i regi av Listerrådet...

Les mer

Forslag til vallister

27-03-2015

Forslag til vallister

  Dei politiske partia har frist med å levera inn forslag til vallister til kommuevalet 2015, innan 31. mars kl12.00.  Listene vil fortløpande bli lagt inn her:  

Les mer

Presentasjon av arbeidet med kommunerefo…

27-03-2015

Presentasjon av arbeidet med kommunereformen

PowerPoint presentasjon av de ulike kommunereform-prosjektene som Hægebostad deltar i. Denne presentasjonen ble lagt fram for kommunestyret, torsdag 26.04.15

Les mer

Tilskot til drenering av dyrka jord

23-03-2015

Tilskot til drenering av dyrka jord

Har du landbruksjord som gjev dårlege avlingar eller som er vanskeleg å kjøre på med maskinar avdi den er for fuktig? Da bør du nytte deg av ordninga med statleg...

Les mer

Informasjon vedr kommunens folkehelsearb…

20-03-2015

Informasjon vedr kommunens folkehelsearbeid

Kommunens Folkehelsegruppe består av: Folkehelsekoordinator Kommuneoverlege Enhetsleder for plan og drift Enhetsleder for helse og omsorg Representant fra enhetslederne oppvekst Representant fra NAV Hægebostad

Les mer

Kongens fortenestemedalje til Anna Rosse…

19-03-2015

Kongens fortenestemedalje til Anna Rossevatn

Anna Rossevatn fekk onsdag 18. mars overrekt Hans Majestet Kongens Fortenestemedlje. Den blei overrekt av ordførar Ånen Werdal. Anna har vore lærar i 41 år, 40 år av desse i Hægebostad...

Les mer

Informasjonsmøte om bruk av smarttelefon…

16-03-2015

Informasjonsmøte om bruk av smarttelefon som et hjelpemiddel

Lister Helsenettverk, ved Fyrtårnet psykisk helse og rus og Fyrtårnet Velferdsteknologi og Telemedisin inviterer til informasjonsmøte om bruk av Smarttelefon som et hjelpemiddel for ungdom med ADHD og Tourettes syndrom. Men...

Les mer

Kurstilbud til personer med KOLS og diab…

13-03-2015

Kurstilbud til personer med KOLS og diabetes type 2

HVEM PASSER KURSET FOR? Kurset passer for deg som har fått diagnosen KOLS eller diabetes type 2, og som ønsker økt kunnskap og veiledning om det å leve med din diagnose...

Les mer

Ny giv i sauehaldet 2015. Brev til bønde…

23-02-2015

Ny giv i sauehaldet 2015. Brev til bøndene

Hægebostad kommune har bevilga 50 000 kr til landbruksrådgivinga i Vest-Agder for at Ove Myklebust skal kunne hjelpa sauebøndene i Hægebostad kommune som har sau eller vil starta opp med...

Les mer

Bry deg

13-02-2015

Bry deg

Bry deg"-konseptet er bygget opp av Norsk Narkotikapolitiforening, men her bruker vi dette konseptet som et verktøy i arbeidet med mange viktige problemstillinger, blant annet: Mot mobbing, for integrering, for...

Les mer

Frisklivsentralen

16-01-2015

Frisklivsentralen

AKTIVITETSPLAN FRISKLIVSSENTRALEN VÅREN 2015 MANDAG: 15-16:00 Gåtur, litt styrke (evt. inne hvis dårlig vær) med Janne.  Oppmøte U.etg omsorgssenter TIRSDAG:  09-14 er Janne på Frisklivsentralen. Fra 10-11 er det sirkeltrening som passer for...

Les mer

Kurs for nye næringsdrivende

15-01-2015

Kurs for nye næringsdrivende

Skatt sør tilbyr gratis kurs for nye næringsdrivende Kurs for nye næringsdrivende for 2015 er nå lagt ut på Skatteetatens hjemmesider. Kurset inneholder grunnleggende informasjon om skatt, merverdiavgift, elektronisk innlevering og litt...

Les mer

Miljøstasjon på Skeie - info

29-12-2014

Miljøstasjon på Skeie - info

        Miljøstasjonen på Skeie er åpen hver onsdag, kl 11:00 - 18:00

Les mer

OBS! Nytt tlf.nr. til legevakta

22-12-2014

OBS! Nytt tlf.nr. til legevakta

  Flekkefjord legevakt: tlf. 47 63 44 00

Les mer
 • Bredbåndsutbygging i Hægebostad - Høring

  Nasjonal kommunikasjonsmyndighet har lyst ut en tilskuddsordning for utbygging av bredbånd i distriktene.Hægebostad kommune vil søke om tilskudd til utbygging av bredbåndsdekning i kommunen via denne ordningen.

  Et av kravene for en slik søknad er at kommunen kunngjør områdene det er aktuelt å søke tilskudd til utbygging i.

  Område det er aktuelt å søke om støtte til i 2015 er:

  Områdene sør i kommunen som ligger i «gamle Hægebostad kommune»

  Alle som ønsker å gi innspill til en utbygging av bredbånd i Hægebostad (foreninger, bedrifter, enkeltpersoner etc.) inviteres herved til å gjøre det.

  Samferdselsdepartementet har fastlagt 6 kriterier som legges til grunn for behandling av søknadene:

  • Antall husstander som får et tilbud om bredbånd med grunnleggende      god kvalitet
  • Kostnadseffektiv nettutbygging
  • Lokal medfinansiering
  • Plan for bærekraftig drift etter at utbygginga er gjennomført
  • Bedring av eksisterende bredbåndstilbud
  • Betydning for lokal samfunnsutvikling, verdiskaping og      attraktivitet for innbyggere, næringsliv og besøkende

  Frist for innspill er 8. mai 2015, innspillene sendes på e-post til
  og merkes «bredbåndsutbygging Hægebostad».

  Spørsmål kan rettes John Ivar Bjelland, 38349100 / 90097975

  Kunngjøring skjer kun på Hægebostad kommunes hjemmeside. Mer informasjon om statlig støtte til bredbåndsutbygging kan fås på hjemmesida til NKOM www.nkom.no

 • Høring - revidert forvaltningsplan for SVR

  reinsdyrUtkastet til forvaltningsplan for verneområda i Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiane og Frafjordheiane er nå sendt ut på høring. Høringsfristen er sett til 1. november 2014

 • Framlegg til reguleringsplan: FV42 Nerstølkrysset - Stulien. Høyring

  Framlegg til reguleringsplan utarbeidd av Statens vegvesen Region Sør i samarbeid med Hægebostad kommune.

  Les mer …