Søk - Tjenester
Skjema og dokumenter
Søk - Innhold
Søk - Kategorier
søk - Kalender
Søk - Nettlenker
  1. Siste nyheter
  2. Høyringar
  • 1
  • 2
  • 3

Kulturprisen for 2015 tildelt Johannes V…

30-11-2015

Ordfører Margrethe Handeland delte søndag ut kulturprisen for 2015 til Johannes Vatne. Overekkinga fant stad på Eiken bedehus. Johannes har i ei årrekkje spreidd glede med song, musikk og godt...

Les mer

Utlegging av budsjett til offentleg ette…

24-11-2015

Budsjett 2016 og Økonomiplan 2016 - 2019. Sak 183/15 i formannskapet Formannskapets innstilling til årsbudsjett og økonomiplan er også lagt ut på kommunehuset og på Eiken bu- og omsorgssenter fram til kommunestyrets...

Les mer

Frivilligsentralen - Førjulssamling

23-11-2015

Mandag 7. desember arrangerer Frivilligsentralen førjulssamling for dei frivillige ved sentralen. Programmet finn du her!

Les mer

Informasjon frå landbruksdirektoratet

23-11-2015

  Presiseringer av reglene for tilskudd til avløsning ved ferie og fritid, og tilskudd til avløsning ved sykdom og fødsel mv   1. januar 2015 trådte ny forskrift for produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket...

Les mer

Kulturskolen - Førjulskonserter

23-11-2015

Den interkommunale kulturskolen holder sine tradisjonelle førjulskonserter ÅSERALHEIMEN Onsdag 2 desember kl. 18.00   EIKEN BU OG OMSORGSSENTER Tirsdag 8 desember kl. 16.30   SØRLANDETS REHABILITERINGSSENTER I EIKEN Tirsdag 8 desember kl. 17.30   BYREMOHEIMEN Onsdag 9 desember kl. 17.00

Les mer

Kommunal Øyeblikkelig Hjelp Døgnopphold

20-11-2015

Som ledd i samhandlingsreformen blir kommunenes ansvar for øyeblikkelig hjelp utvidet til også å omfatte kommunalt tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp (KØH). Vår region er tildelt midler til oppstart av...

Les mer

Ny søknadsrunde med snøscooterløyver

11-11-2015

Alle snøscooterløyver i Hægebostad går ut 31.12.2015 og de som ønsker å fornye sine løyver må nå søke på nytt.

Les mer

Frokostmøte - Velferdsteknologi

06-11-2015

Tirsdag 17. november arrangeres det frokostmøte med Fyrtårn for telemedesin og velferdsteknologi på Heddan Gård. Møtet er gratis for medarbeidere i Lister og Lindesnes kommunene. Kontaktperson i Hægebostad er Merethe Ågedal, tlf...

Les mer

Elsk en bonde!

05-11-2015

Invitasjon til konferanse om å elske en bonde 10.12.2015 Landbruket har gjennomgått store forandringer de siste årene 20 årene både når det gjelder økonomi, struktur og produksjon. Hvordan har dette påvirket...

Les mer

Viktig melding fra Innovasjon Norge - BU…

23-10-2015

  Midlene til investering og bedriftsutvikling i landbruket (IBU- midlene) er allerede brukt opp i Agder i år. For å prøve å unngå en slik situasjon igjen, vurderer vi å innføre...

Les mer

Fagtur - Ny giv i sauehaldet i Vest-Agde…

20-10-2015

Besøk hos familien Roy Steven Ågedal, Nøkland i Eiken fra kl. 10.00. Ta av ved Haddeland på veg 42 inn til Rossevatn. Sauehuset er bygd i betongelement. Innredninga er levert...

Les mer

Husk refleks!

15-10-2015

Torsdag 15. oktober er den nasjonale refleksdagen!

Les mer

Skeiefondet er nå åpent for nye søknader

14-10-2015

Skeie Group lanserte i fjor en ny støtteordning for idealistiske aktører på Sørlandet; Skeiefondet. I fjor ble åtte prosjekter tildelt til sammen kr 500.000,- Nå er det igjen mulig å...

Les mer

Konstituerande møte, 06.10.15

08-10-2015

Formannskap, 2015 - 2019 Kontrollutval, 2015 - 2019 Repr. til Listerrådet, 2015 - 2019 Val av repr. til KS sitt fylkesmøte, 2015 - 2019 Valnemnd, 2015 - 2019    

Les mer

Kommunereformen m/intensjonsavtale

06-10-2015

  Kommunereformen legger opp til at det skal utvikles nye og mer robuste kommuner for å kunne møte framtidas utfordringer på en bedre måte. På denne siden samler vi all informasjon...

Les mer

Kommunereformen m/intensjonsavtale

Brukarvurdering: 0 / 5

Stjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktiv

 

Kommunereformen legger opp til at det skal utvikles nye og mer robuste kommuner for å kunne møte framtidas utfordringer på en bedre måte. På denne siden samler vi all informasjon som legges ut om  arbeidet med denne reformen.

Stortinget har ved behandlingen av kommuneøkonomiproposisjonen for 2015 vedtatt å gjennomføre en kommunereform.

Hægebostad skal gjennomføre en folkeavstemming, 15. og 16. november der det skal stemmes over intensjonsavtalen for Lyngdal 3, evt. Lyngal 4

Ledige stillingar