Søk - Tjenester
Skjema og dokumenter
Søk - Innhold
Søk - Kategorier
søk - Kalender
Søk - Nettlenker
  1. Siste nyheter
  2. Høyringar
  3. Ledige stillinger

Skolestart

21-07-2016

                                                                                                                  Eiken skule: torsdag 18.08.16 - kl. 09.00 i fleirbrukshallen. Kollemo skole: torsdag 18.08.16 - kl. 08.05 i fleirbrukshallen. Foreldra til elevane i 1. klasse blir oppfordra til å vera med...

Les mer

Godkjenning av detaljreguleringsplan for…

04-07-2016

  Melding om vedtak: Kommunestyret vedtok i møte den 28.06.2016 (sak 64/16) jamfør plan- og bygningslovas § 12 – 12 detaljreguleringsplan for Eiken feriesenter med tilhøyrande planomtale, reguleringsføresegner og plankart.      

Les mer

På Kongelig hagefest!

29-06-2016

I samband med at kongeparet i år feirer 25 år som konge og dronning arrangeres det i kveld hagefest på Myren gård for 300 iviterte gjester.   Desse 7 deltek i kveld...

Les mer

Endelig vedtak vedr. kommunereformen

28-06-2016

I forbindelse med behandling av endelig sak vedr. kommunereformen, fattet kommunestyret følgende vedtak: Hægebostad kommune ønsker å fortsette som egen kommune etter 01.01.2020.

Les mer

Innbyggerundersøkelse i Hægebostad kommu…

27-06-2016

Her er resultatet av innbyggerundersøkelsen som blei gjennomført i Hægebostad kommune, 20.06. - 26.06.16 vedr. kommunereformen!   Rapport innbyggerundersøkelse (pdf) Reultattabeller (xlsx)  

Les mer

Hægebostad sin økonomi 2017 til 2020

23-06-2016

Hægebostad kommune har ein svært pressa økonomi med små reservar på fond. Me bør driva med eit netto driftsresultat på 1,75 % for å ha ein berekraftig økonomi, dvs. nærare...

Les mer

Svar på spørsmål ang. innbyggarhøyring

22-06-2016

Innbyggjarhøyringa er i gang, og det har kome opp følgjande spørsmål undervegs:   Har firmaet registrar som fangar opp personar som berre har mobilnummer registrert på firma, og ikkje på seg personleg?   Nei...

Les mer

Åpningstider på frisklivsentralen

21-06-2016

      Åpningstider i sommer:

Les mer

Til foresatte i barnehagene i kommunen

20-06-2016

Det ble i kommunestyret 16.06.16 vedtatt at barnehagene i Hægebostad kommune skal følge maksimalpris for opphold i barnehage som blir fastsatt av Stortinget hvert år (jfr. vedtektene for barnehagene i...

Les mer

UTLEGGING TIL OFFENTLIG ETTERSYN. DIV. …

10-06-2016

    Forslag til domsmenn  i Lagmannsretten, Lister tingrett, skjønnsmedlemmer til Lister tingrett og meddommere til Marnar jordskifterett.     

Les mer

Rullering av handlingsplan for idrett, f…

30-05-2016

Handlingsprogram for aktuelle tiltak innan nærmiljøanlegg, aktiviteter samt spelemiddeltiltak skal rullerast.   Ein ber difor idrettslag, skyttarlag, velforeningar mv om å komme med sine innspel til tiltak innan 15. september

Les mer

Feriestenging på biblioteket

30-05-2016

Siste opningsdag på biblioteket før ferien er onsdag 6. juli på Kollemo og torsdag 7. juli i Eiken. Biblioteket er opent igjen måndag 8. august Ønskjer alle ein riktig God Sommer!

Les mer

Skulerute for skoleåret 2016 - 2017

24-05-2016

Vedtatt skolerute for skoleåret 2016 - 2017:  

Les mer

OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR KVÅLE

19-05-2016

MELDING OM VEDTAK Hægebostad kommune vedtok i møte den 12.05.2016 (sak 27/16) områdereguleringsplan for Kvåle. Områdereguleringsplanen legg til rette for utbyggingsområde for fritidsbustader, område for campingplass, atkomstvegar og øvrige tekniske anlegg...

Les mer

I 2017 erstattes FM med DAB+

12-05-2016

Så godt som alle kjenner til overgangen frå FM til digitalradio. Konkret kunnskap er meir varierande. Nå må alle som vil høyre NRK og riksdekkande radio elles, ta inn over...

Les mer

Bygdeutstillinga i Åseral 2016

09-05-2016

  Har DU noe du ønsker å stille ut på årets bygdeutstilling finner du informasjon her! Bygdeutstillinga ønsker å komme i kontakt med lokale kunstnere som kan tenke seg å stille ut litt...

Les mer

FRIVILLIGE PÅ DAGSENTERET - UTGJØR DE…

06-05-2016

Trives du sammen med eldre mennesker? Ønsker du å gi litt av din tid og få mye glede tilbake? Frivillig arbeid bidrar til livsglede for alle parter! Hægebostad kommune har...

Les mer

Bioenergiprogrammet - biovarme/-gass og …

02-05-2016

Har du planer om å bygge varmeanlegg eller produserer flis til bioenergi? Vi gir tilskudd til investeringer, utredninger og kompetansetiltak.     Vi ønsker å stimulere jord- og skogbrukere til å produsere, bruke...

Les mer

Kurs for nye næringsdrivende

22-04-2016

Skatt sør tilbyr gratis kurs for nye næringsdrivende i 2016 Kurset inneholder grunnleggende informasjon om skatt, merverdiavgift, elektronisk innlevering og litt om krav til regnskap. Det passer derfor også for dere...

Les mer

Tilskot til drenering av jordbruksjord –…

18-04-2016

Fra 2016 kan det gis tilskudd til drenering for planerte arealer som ikke tidligere er grøftet. God grøfting av slike arealer gir miljøgevinst gjennom redusert overflateavrenning og erosjon av jord...

Les mer

Margrethe, mars 2016

18-04-2016

Nå er påska forbi og me ser stadig fleire vårteikn ute. Eg håpar alle har hatt ei fin påskefeiring, og har fått ny energi til å ta fatt på våren. Kommunereform Takk...

Les mer
Last month July 2016 Next month
M T W T F S S
week 26 1 2 3
week 27 4 5 6 7 8 9 10
week 28 11 12 13 14 15 16 17
week 29 18 19 20 21 22 23 24
week 30 25 26 27 28 29 30 31

No events

Ledige stillingar