Søk - Innhold
Skjema og dokumenter
Søk - Nettlenker
søk - Kalender
Søk - Tjenester
  1. Siste nyheter
  2. Høyringar
  3. Ledige stillinger

Informasjonsmøter om produksjonstilskudd…

16-09-2016

Møtene vil omhandle krav til produksjonstilskudd og ekstra fokus på gjødselplan. For deres region vil det bli møte på: Byremo videregående skole onsdag den 11.oktober kl 19.00

Les mer

Suppleringsopptak eller endring i barneh…

16-09-2016

INFORMASJON ANGÅANDE SUPPLERINGSOPPTAK ELLER ENDRING I BARNEHAGANE I HÆGEBOSTAD KOMMUNE MED OPPSTART 01.01.17  

Les mer

Informasjon om skoleskyss

09-09-2016

Kommunestyret i Hægebostad kommune vedtok 10.12.2015: Vest-Agder Fylkeskommunes skyssreglement innføres fra 01.08.16. Dvs. at lokale skyssordninger opphører fra dette tidspunkt. Det blir ikke vinterskyss. Dette innebærer at det er Fylkets regler...

Les mer

Vi trenger bøssebærere til årets TV-aksj…

09-09-2016

Årets TV-aksjon skal redde liv og gi omfattende helsehjelp til noen av de mest sårbare i verden – mennesker rammet av krig og konflikt. Gjennom TV-aksjonen skal mer enn to...

Les mer

I kongelig hageselskap!

02-09-2016

  I forbindelse med 25 års jubileet  som konge og dronning i Norge har Kong Harald og dronning Sonja invitert1500 mennesker til  kongelig hageselskap, torsdag 1. september. Fra Hægebostad kommune deltok Gro Belinda Lund...

Les mer

Utlysing - Brøytekontrakt

01-09-2016

 UTLYSING AV BRØYTEKONTRAKT FOR RODE 1 KOMMUNALE VEGER HÆGEBOSTAD KOMMUNE Kommunen v/ Plan og Drift lyser for tiden ut et anbud for å hente inn nye pristilbud vedrørende brøyting og snørydding...

Les mer

Utviding av fristen for leige av kommune…

19-08-2016

Ein minner om at fristane for sesongleige av kommens lokaler er: Hausthalvåret, 1. august Vårhalvåret, 10. desember. Utleige følger skuleåret!  

Les mer

Merking av fisk i Lygna

16-08-2016

For å finne ut om laksen vandrar opp i den delen av Lygna-vassdraget som ikkje er kalka, har Fylkesmannen i Aust - og Vest- Agder starta opp med merking av...

Les mer

Godkjenning av detaljreguleringsplan for…

04-07-2016

  Melding om vedtak: Kommunestyret vedtok i møte den 28.06.2016 (sak 64/16) jamfør plan- og bygningslovas § 12 – 12 detaljreguleringsplan for Eiken feriesenter med tilhøyrande planomtale, reguleringsføresegner og plankart.      

Les mer

På Kongelig hagefest!

29-06-2016

I samband med at kongeparet i år feirer 25 år som konge og dronning arrangeres det i kveld hagefest på Myren gård for 300 iviterte gjester.   Desse 7 deltek i kveld...

Les mer

Endelig vedtak vedr. kommunereformen

28-06-2016

I forbindelse med behandling av endelig sak vedr. kommunereformen, fattet kommunestyret følgende vedtak: Hægebostad kommune ønsker å fortsette som egen kommune etter 01.01.2020.

Les mer

Innbyggerundersøkelse i Hægebostad kommu…

27-06-2016

Her er resultatet av innbyggerundersøkelsen som blei gjennomført i Hægebostad kommune, 20.06. - 26.06.16 vedr. kommunereformen!   Rapport innbyggerundersøkelse (pdf) Reultattabeller (xlsx)  

Les mer

Hægebostad sin økonomi 2017 til 2020

23-06-2016

Hægebostad kommune har ein svært pressa økonomi med små reservar på fond. Me bør driva med eit netto driftsresultat på 1,75 % for å ha ein berekraftig økonomi, dvs. nærare...

Les mer

Svar på spørsmål ang. innbyggarhøyring

22-06-2016

Innbyggjarhøyringa er i gang, og det har kome opp følgjande spørsmål undervegs:   Har firmaet registrar som fangar opp personar som berre har mobilnummer registrert på firma, og ikkje på seg personleg?   Nei...

Les mer

Til foresatte i barnehagene i kommunen

20-06-2016

Det ble i kommunestyret 16.06.16 vedtatt at barnehagene i Hægebostad kommune skal følge maksimalpris for opphold i barnehage som blir fastsatt av Stortinget hvert år (jfr. vedtektene for barnehagene i...

Les mer

UTLEGGING TIL OFFENTLIG ETTERSYN. DIV. …

10-06-2016

    Forslag til domsmenn  i Lagmannsretten, Lister tingrett, skjønnsmedlemmer til Lister tingrett og meddommere til Marnar jordskifterett.     

Les mer

Skulerute for skoleåret 2016 - 2017

24-05-2016

Vedtatt skolerute for skoleåret 2016 - 2017:  

Les mer

Nytt fra Skatteetaten i år: Næringsrappo…

19-05-2016

Næringsrapport skatt er et av Skatteetatens prosjekter som arbeider med forenkling for næringslivet. Vår ambisjon er å redusere næringslivets administrative kostnader for innlevering av selvangivelsen med betydelige summer årlig. Skatteetaten...

Les mer

OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR KVÅLE

19-05-2016

MELDING OM VEDTAK Hægebostad kommune vedtok i møte den 12.05.2016 (sak 27/16) områdereguleringsplan for Kvåle. Områdereguleringsplanen legg til rette for utbyggingsområde for fritidsbustader, område for campingplass, atkomstvegar og øvrige tekniske anlegg...

Les mer

I 2017 erstattes FM med DAB+

12-05-2016

Så godt som alle kjenner til overgangen frå FM til digitalradio. Konkret kunnskap er meir varierande. Nå må alle som vil høyre NRK og riksdekkande radio elles, ta inn over...

Les mer

Bygdeutstillinga i Åseral 2016

09-05-2016

  Har DU noe du ønsker å stille ut på årets bygdeutstilling finner du informasjon her! Bygdeutstillinga ønsker å komme i kontakt med lokale kunstnere som kan tenke seg å stille ut litt...

Les mer
Last month September 2016 Next month
M T W T F S S
week 35 1 2 3 4
week 36 5 6 7 8 9 10 11
week 37 12 13 14 15 16 17 18
week 38 19 20 21 22 23 24 25
week 39 26 27 28 29 30

No events

Div. snarveier

 
       
       

Ledige stillingar