Kommunen følger de nasjonale reglene og har ingen lokaler regler, med unntak av følgende anbefaling: Innbyggere som er definert som nærkontakt, men ikke satt i karantene, anbefales å redusere antall nærkontakter i 7 dager, unngå store forsamlinger, og unngå unødig kontakt med andre personer. Minner om de nasjonale anbefalingen bl.a. generelle smittevernråd og sosial kontakt, se  https://www.regjeringen.no/no/tema/Koronasituasjonen/nasjonale-rad-og-regler/id2890588/

Tester du positiv på hurtigtest ta kontakt med kommunen, se følgende link: https://www.haegebostad.kommune.no/coronainfo.525632.no.html

Kriseledelsen anbefaler at man tar bruk smittestopp appen.

Hvem er nærkontakter

Husstandsmedlem eller tilsvarende nære:

  • Dersom noen av barna/medelevene vurderes til å være en «nærkontakt tilsvarende et husstandsmedlem», tas disse ut i karantene individuelt. (Eks. dersom en ansatt er smittet, og over tid har hatt barnet veldig tett på eller at barnet over tid har jobbet tett opp til et annet smittet barn)
  • Barn dette måtte gjelde, vil bli kontaktet enkeltvis, og satt i full karantene.
  • Den voksne må selv vurdere om den er en nærkontakt tilsvarende et husstandsmedlem (Gjelder eksempel vis opphold i små rom, undervisning 1 til 1 eller liten gruppe, sitte på fang over tid.)

Fritak for karantene: dersom du har gjennomgått covid-19 siste 3 måneder eller har fått booster-dose (3. dose med vaksine) for mer enn en uke siden. De som har fått 3.vaksinedose må teste seg hver dag i 7 dager for å slippe karantene.

Barn som øvrige nærkontakt til smittet: Kohorten (avdelingen/klassen) den smitta tilhører, defineres som såkalte «øvrige nærkontakter».

Foresatte oppfordres til å teste barnet på dag 3 og 5 etter kontaktdag med smittet elev. Foresatte må sørge for å teste sine barn selv. Barn skal aldri testes med tvang. Foresatte kan velge mellom hurtigtest eller PCR-test.

Voksen som øvrig nærkontakt til smittet:

Er den voksne en øvrig nærkontakt, som er det vanligste dersom de ikke har vært svært tett på den som er smittet, bes den voksne teste seg 3. døgn og 5. døgn etter kontakt med smittet. Utover dette kan den ansatte fortsette å gå på jobb/undervisningen som normalt.

 

Annet

Husk som alltid å ha fokus på de smitteforebyggende tiltakene:

  1. Det aller viktigste smitteverntiltaket er at syke personer holder seg hjemme, selv ved milde symptomer.
  2. God hygiene. Hostehygiene er viktig for å begrense dråpesmitte, mens håndhygiene er viktig for å hindre kontaktsmitte.
  3. Redusert kontakt mellom personer. Økt fysisk avstand mellom mennesker reduserer muligheten for smitte, også før symptomer på sykdom oppstår. Mindre grupper gir færre nærkontakter og redusert risiko for smitte.

Se følgende link: https://www.fhi.no/publ/plakat/flytskjema-nyoppstatte-luftveissymptomer/

Kriseledelsen minner om innbyggerne om å følge smittevernrådene som kan lese på følgende link: https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/befolkningen/smittevernrad-for-befolkningen/

Vaksinering

Kriseledelsen oppfordrer til vaksinering, og det er mulighet for alle innbyggere over 18 år å få 3. dose når det har gått minimum 20 uker etter 2. dose, se https://www.helsenorge.no/koronavirus/koronavaksine/#tredje-vaksinedose.

Minner om at innbyggerne selv må ta kontakt for å avtale tid til 3. dose, evt. kan man benytte seg av drop-in vaksine mandag, se følgende link: https://www.haegebostad.kommune.no/vaksinering.568085.no.html

Kriseledelsen har nytt møte ved behov, og hjemmesiden blir oppdatert i løpet av helgen.