Formål med tjenesten

  • Hjelpemidler skal bidra til å løse daglige praktiske problemer eller bidra til at stell og pleie skal kunne foregå i hjemmet.
  • Tekniske hjelpemidler kan også kompensere for tapt eller redusert funksjon og gi deg mulighet til å mestre egen hverdag.

Kriterier:

  • Opptrening alene er ikke aktuelt eller tilstrekkelig.
  • Hjelpemidlene er nødvendig og hensiktsmessig for å bedre din evne til å løse praktiske problemer.
  • Hjelpemidlet er nødvendig for at du skal kunne få hjelp i eget hjem.

Forutsetninger

I utgangspunktet skal hjelpemidlene hentes og leveres av brukeren selv eller pårørende. Det kan i spesielle tilfeller gis hjelp til utkjøring. Når behovet opphører skal hjelpemiddelet leveres tilbake til kommunen.
Du må si ifra når behovet for hjelpemidlet opphører.

Tjenesten omfatter

  • Kommunen og NAV hjelpemiddelsentralen har et delt ansvar for utlån av tekniske hjelpemidler. Kommunen har ansvar for å låne ut hjelpemidler til deg som har midlertidige behov. NAV Hjelpemiddel-sentralen låner ut hjelpemidler til deg med varig behov over 2 år.
  • Kommunens hjelpemidellager inneholder hjelpemidler som: toalettforhøyere, dusjstoler, rullestoler, rullatorer, ADL- hjelpemidler som eks. gripetenger, krykker og lignende.
  • Tjenesten omfatter også montering, tilpassing og opplæring ved behov.

Når er tjenesten tilgjengelig og hvem utfører tjenesten

Hvis du har behov for hjelp til utredning eller til å anskaffe et hjelpemiddel, kan du ta kontakt med:

Hjelpemiddelordinator  Kontordager: tirsdag og torsdag kl 07:30 - 15:00

 

Når vedtak fra NAV foreligger utleveres hjelpemiddelet til kommunen som gir beskjed til deg for avtale om henting.

Ved akutt behov: kan hjemmesykepleien kontaktes,

Pris på tjenesten

Du får vanligvis hjelpemidlet utlånt fra hjelpemiddelsentralen, men noen ganger gis det i stedet tilskudd til å kjøpe hjelpemidlet selv. Bortsett fra noen få unntak, betaler du ingenting for lån av hjelpemidler.