Kriterier

Hvis synsevnen din er redusert med 6/18 (0,33) eller dårligere, så regnes du som synshemmet eller svaksynt. Hvis synsnedsettelsen er varig (over to år) har du rett på synshjelpemidler. Alvorlige synsdefekter som redusert synsfelt, nedsatt kontrastsyn eller dårlig mørkesyn kan også gi rett til hjelpemidler. Synstapet må være dokumentert av øyelege eller annen spesialist.