NAV kontoret

NAV Hægebostad er for tiden stengt for drop-in og timeavtaler. Dette blir gjort for å redusere faren for smitte i forbindelse med koronautbruddet.

De ansatte på NAV er tilgjengelige på digitale kanaler og via telefon. For statlige søknader og oppfølging med tanke på arbeid, ta kontakt på   

tlf: 55 55 33 33 (hverdager 8.00 - 15.30) eller gå inn på nav.no.

Dersom du har behov for økonomisk sosialhjelp, det vil si om du står uten penger eller mat, eller akutt mangler sted å bo, kan du ta kontakt på

 tlf: 97 99 95 24 mandag 10.00 - 12.00 og torsdag 08.30 - 15.00.

Eiken Bu og Omsogssenter

Pasienter og brukere innlagt på Eiken Bu og omsorgssenter vil på grunn av sin helse- og sykdomstilstand ha økt risiko for alvorlige sykdomsforløp hvis de blir smittet av COVID-19.

For å beskytte sårbare pasienter og brukere mot smitte er det nå nødvendig med adgangskontroll og alminnelig besøksstans på Eiken Bu og omsorgssenter, samt i fellesarealer i omsorgsboliger mv. Tiltakene omfatter alle besøkende, inkludert pårørende til beboere og pasienter, frivillige hjelpere og andre som leverer tjenester og bidrar med aktiviteter ved institusjonen.

Det er nå åpnet opp for terrassebesøk for pårørende. Ta kontakt med avdelingen, for instruks og nærmere avtale.

 

 

 

 

Legetjeneste

Legevakt tlf. 116 117

Fra og med tirsdag 17.3.20 kl 1500 vil Hægebostad kommune i samråd med Åseral og Lyngdal kommune tiltre den lokale legevakten som er etablert i Åseral og Lyngdal kommune (for Audnedal sine innbyggere).

Hva innebærer dette for innbyggerne i kommunen?

  • Mellom kl 0800 til 1600: Ring din fastlege / Eiken legekontor eller direkte nummer 116 117 hvis du har luftveissymptomer og/eller mistanke om koronasmitte

  • Mellom kl 1600 til 2300: Ved behov for legevakt – ring 116 117 som tidligere. Telefonen vil bli besvart av Flekkefjord legevakt som vil kontakt lokale lege. Du vil bli oppringt av lokal lege som vil avtale evt. tid og møtested med deg.

  • Mellom kl 2300 til 0800: Ved behov for legevakt – ring 116 117 som tidligere. Telefonen vil bli besvart av Flekkefjord legevakt.

Innbyggere med luftveissymptomer og/eller mistanke om koronasmitte vil bli henvist til Alcoa parken som vil bli operativ fra og med tirsdag 17. mars.

 

Ingen med luftveissymptomer må møte opp direkte verken hos fastlege, legevakt eller i Alcoa parken. Alle må ringe for vurdering og prioritering i forkant.

Eiken legekontoret i kommunen ber folk med luftveissymptomer, hoste og andre indikasjoner på aktiv sykdom om ikke å oppsøke venterom og legekontor. Ta kontakt på telefon.

Bibliotek

På grunn av smittefaren ved koronaviruset er bibliteket intill videre stengt frem til 13. april. Det er muligherter for såkalt "take away bibliotek" ta kontakt med biblioteket for nærmere informasjon.

Kulturskolen

På grunn av koronasmittefaren holder musikk og kulturskolen stengt for alminnelig undervisning. Det er alternativ undervisning på skype ol. (se kulturskolens egne sider)