Kommunen følger de nasjonale reglene og har foreløpig ingen lokaler regler. Minner om de nasjonale anbefalingen bl.a. generelle smittevernråd og sosial kontakt, se  https://www.regjeringen.no/no/tema/Koronasituasjonen/nasjonale-rad-og-regler/id2890588/

Kriseledelsen anbefaler at man tar i bruk smittestopp appen.

 

Aldersoversikt over bekreftet smittet med PCR pr. 27.1.22

Det er per 27.1.22 registrert ca 130 smittet siden 21.1.22 ved bruk av hurtigtest og PCR test. Av disse 130 er 103 bekreftet med PCR 27.01.22, og aldersfordeling er følgende:

I aldersgruppen 0-10 år er 32 innbyggere bekreftet smittet ved Covid-19. Fra 11-20 år er antallet 24, og fra 21-30 er antallet 9 innbyggere. Fra 31 til 50 år er antallet 33 innbyggere, og i aldersgruppen 51 til 60 er antallet 5 innbyggere. Det er ikke registrert smitte blant innbyggere over 60 år.

 

Gjeldene karantene regler

Se følgende link: Testing erstatter smittekarantene for nærkontakter - HÆGEBOSTAD KOMMUNE (custompublish.com)

 

Til deg som har positiv koronatest, og du som er nærkontakt

Ber deg lese gjennom følgende link: https://www.fhi.no/publ/plakat/til-deg-som-har-positiv-koronatest-og-du-som-er-narkontakt/

 

Hurtigtester

Ikke ring legekontoret for å avtale henting av hurtigtester. Hurtigtester kan hentes i inngangspartiet til legekontoret hvor det er satt ut en kasse med hurtigtester, og på kommunehuset.

Tester du positiv på hurtigtest registrer denne dersom du har mulighet til dette, se link: Informasjon om selvtester, PCR og registrering av positivt testresultat av selvtest - HÆGEBOSTAD KOMMUNE (haegebostad.kommune.no) eller ta kontakt med kommunen, se følgende link: https://www.haegebostad.kommune.no/coronainfo.525632.no.html

Kriseledelsen viser til at de som skal hente selvtester ikke tar flere enn det de trenger i forbindelse med det testregimet de er inne i. Kommunen har ikke har flere tester enn nødvendig, og vil man teste seg for sikkerhetsskyld, må man kjøpe testen selv. Det er heller ikke hensiktsmessig å ta mer enn en test om dagen.

 

Kriseledelsen har planlagt nytt møte på mandag, og hjemmesiden i forhold til smittestatus blir oppdatert på mandag. Ved behov vil kriseledelsen ha møte i helgen.