Lag og foreninger

I forhold til Frivilligheten – lag og foreninger – er det utarbeidet en oppdatert smittevernsveileder fra Frivillighet Norge oppdatert 13.januar 2022:

https://www.frivillighetnorge.no/verktoy/kurs-og-praktisk-hjelp/smittevernveileder/

I forhold til nasjonale regler og anbefalinger for barn/unge under 20 år gjelder bla. dette:

 

Organisert idretts og fritidsaktiviteter

               •             Fritidsaktiviteter bør gjennomføres utendørs så langt det er mulig.

Barn og unge under 20 år:

               •             Utendørs aktiviteter kan gjennomføres som normalt

               •             Anbefalt gruppestørrelse innendørs omtrent 20 personer eller etter klasse/kohort

               •             Aktivitet innendørs kan gjennomføres med kontakt der det er nødvendig

Ingen anbefaling om å utsette eller avlyse arrangementer innendørs knyttet til organiserte fritidsaktiviteter som samler barn og unge under 20 år fra ulike steder.

 

Vaksinering

Kriseledelsen oppfordrer til vaksinering, og det er mulighet for alle innbyggere over 18 år å få 3. dose når det har gått minimum 20 uker etter 2. dose, se https://www.helsenorge.no/koronavirus/koronavaksine/#tredje-vaksinedose.

Minner om at innbyggerne selv må ta kontakt for å avtale tid til 3. dose, evt. kan man benytte seg av drop-in vaksine mandag, se følgende link: https://www.haegebostad.kommune.no/vaksinering.568085.no.html

Annet

Kriseledelsen minner om at innbyggere som har nyoppstått luftveisinfeksjon skal holde seg hjemme, og bli hjemme til du føler deg bra, se https://www.fhi.no/publ/plakat/flytskjema-nyoppstatte-luftveissymptomer/

Kriseledelsen minner om innbyggerne om å følge smittevernrådene som kan lese på følgende link: https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/befolkningen/smittevernrad-for-befolkningen/

Kriseledelsen har nytt møte ved behov.