Vaksinering

Kriseledelsen oppfordrer til vaksinering, og det er mulighet for alle innbyggere over 18 år å få 3. dose når det har gått minimum 20 uker etter 2. dose, se https://www.helsenorge.no/koronavirus/koronavaksine/#tredje-vaksinedose.

Minner om at innbyggerne selv må ta kontakt for å avtale tid til 3. dose, evt. kan man benytte seg av drop-in vaksine mandag, se følgende link: https://www.haegebostad.kommune.no/vaksinering.568085.no.html

Annet

Innbyggere som er definert som nærkontakt, men ikke satt i karantene, anbefales i 7 dager å unngå forsamlinger/unødig kontakt med andre personer for å redusere antall nærkontakter.

Kriseledelsen minner om at innbyggere som har nyoppstått luftveisinfeksjon skal holde seg hjemme, og bli hjemme til du føler deg bra, se https://www.fhi.no/publ/plakat/flytskjema-nyoppstatte-luftveissymptomer/

Kriseledelsen minner om innbyggerne om å følge smittevernrådene som kan lese på følgende link: https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/befolkningen/smittevernrad-for-befolkningen/

Minner om regjeringens pressekonferanse om koronasituasjonen torsdag 13.1.22 kl 1900.

Kriseledelsen har nytt møte ved behov.