Utvidet karanteneregler for innbyggere under 18 år

Smitte av Covid-19 i Hægebostad kommune, og omkringliggende kommuner, har medført et høyt antall nærkontaker som er under 18 år. Kriseledelsen ved kommuneoverlegen har bestemt med hjemmel i smittevernloven å innføre karantene for innbyggere under 18 år gjeldene fra 6.1.22 kl 0800 til og med 13.1.22 kl 0800. Dette for å redusere potensiell stor smittespredning.

Barnehagene

Driften ved barnehagene er presset i forhold til at flere ansatte er i karantene. For å redusere presset på ansatte i barnehagene er det nå ekstra viktig at barn som er syke holdes hjemme fra skole og barnehage til de følger seg bra, se link https://www.fhi.no/publ/plakat/flytskjema-nyoppstatte-luftveissymptomer/

Dersom driften ved barnehagene blir ytterligere presset vil man måtte vurdere å redusere åpningstiden for å ha et forsvarlig tilbud.

Vaksinering

Kriseledelsen oppfordrer til vaksinering, og det er mulighet for alle innbyggere over 18 år å få 3. dose når det har gått minimum 20 uker etter 2. dose, se https://www.helsenorge.no/koronavirus/koronavaksine/#tredje-vaksinedose.

Minner om at innbyggerne selv må ta kontakt for å avtale tid til 3. dose, evt. kan man benytte seg av drop-in vaksine mandag, se følgende link: https://www.haegebostad.kommune.no/vaksinering.568085.no.html

Annet

Kriseledelsen minner om at innbyggere som har nyoppstått luftveisinfeksjon skal holde seg hjemme, og bli hjemme til du føler deg bra, se https://www.fhi.no/publ/plakat/flytskjema-nyoppstatte-luftveissymptomer/

Kriseledelsen minner om innbyggerne om å følge smittevernrådene som kan lese på følgende link: https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/befolkningen/smittevernrad-for-befolkningen/

Kriseledelsen har nytt møte 6.1.22.