Hurtigtester av elever

Kommunen har ikke registrert at det har vært positive hurtigtester i forbindelse med testingen før skolestart.

Vaksinering

Kriseledelsen oppfordrer til vaksinering, og det er mulighet for alle innbyggere over 18 år å få 3. dose når det har gått minimum 20 uker etter 2. dose, se https://www.helsenorge.no/koronavirus/koronavaksine/#tredje-vaksinedose.

Minner om at innbyggerne selv må ta kontakt for å avtale tid til 3. dose, evt. kan man benytte seg av drop-in vaksine på mandager, se følgende link: https://www.haegebostad.kommune.no/vaksinering.568085.no.html

Personer med nyoppståtte forkjølelsesymptomer må holde seg hjemme til man har kontroll på symptomene, og bør ta en hurtigtest før man møter på jobb.  

Kriseledelsen minner om innbyggerne om å følge smittevernrådene som kan lese på følgende link: https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/befolkningen/smittevernrad-for-befolkningen/