De siste 14 dagene er det totalt 3 personer som har fått påvist smitte med Covid-19 i kommunen. Det er blitt gjennomført nye hurtigtester i dag for en klasse på Eiken skolen og samtlige tester er negative.

Kommunen har ikke mottatt beskjed om flere smittede personer av Covid-19 onsdag 20.10.21 kl 1630.

Kommunen følger de nasjonale retningslinjene i forhold testing, smittesporing, isolasjon og karantene. Det vises til https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/befolkningen/narkontakter-og-isolering/. Det ligger mye informasjon om koronavirus både på www.helsenorge.no og på Folkehelseinstituttets nettside www.fhi.no

Minner om at man skal holde seg hjemme ved ny oppstått luftveissykdom og teste seg. Kommunen tester ikke personer som er symptomfri med mindre det er som et ledd i oppfølging av nærkontakter.

Hoved informasjonskanalen til kommunen er våre nettsider, og man vil fremover gi en ukentlig oppdatering av status i forhold til Covid-19. Ved evt. større utbrudd vil man øke hyppigheten på informasjonen på kommunens hjemmeside.