Regjeringer har i dag endret de nasjonale regler og anbefaleringer. Dette innebærer bl.a at fra onsdag neste uke får alle uvaksinerte nærkontakter som bor sammen med smittede personer og tilsvarende nære plikt til å teste seg – selv om de er symptomfrie,  se https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/uvaksinerte-narkontakter-far-plikt-til-a-teste-seg/id2886709/

Kommunen følger de nasjonale retningslinjene i forhold testing, smittesporing, isolasjon og karantene. Det vises til www.fhi.no

Minner om at man skal holde seg hjemme ved ny oppstått luftveissykdom, samt teste seg, se link: https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/befolkningen/hva_skal_du_gjore_ved_nye_luftveissymptomer/?term=&h=1

Kommunen tester ikke personer som er symptomfri med mindre det er som et ledd i oppfølging av nærkontakter